Marys story – 20 år med rasism

“Nej, jag vill inte hålla en n-ordet i handen, sa pojken bredvid mig under morgonsamlingen på förskolan.”

Trots Sveriges rykte som ett land med starka värderingar om jämlikhet och mångfald, finns det fortfarande förekomster av rasism och främlingsfientlighet här. Det tas olika former, från vardagliga fördomar och diskriminering till strukturell och institutionell diskriminering som påverkar tillgången till arbete, bostad och utbildning för olika grupper i samhället.

Många invandrare och personer med bakgrund i olika etniciteter upplever diskriminering i vardagen, i skolor eller på arbetsplatser och det är en pågående kamp för att skapa ett samhälle som är fritt från diskriminering och där alla människor behandlas lika oavsett deras etniska bakgrund eller ursprung.

Under 20 år av min uppväxt gick jag igenom rasism i alla dess former, och det startade redan på förskolan med den fyraåriga pojken som vägrade hålla min hand.

“Jag har blivit sparkad och spottad på, kallad för saker ingen ska behöva höra. Men det värsta är ändå det tysta hatet. När andra går förbi utan att ens titta på dig, än mindre se dig i ögonen. Det dödar inifrån. Bara för att riktigt visa hur obefintlig och oviktig jag är som person – endast för min bruna hudfärg. Jag kommer aldrig helt kunna beskriva traumat det är att bli reducerad till en hudfärg. Och fel hudfärg. Men jag ska göra mitt bästa för att få fler att komma under huden på det som kallas rasism”.

Föreläsning: Marys story – 20 år med rasism

Bege dig på en upptäcktsresa, som stör och berör, in i hur det kan vara att uppleva rasism i vardagen. Under uppväxt, som ung vuxen och sedan som professionell och även förälder.

Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt. Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat. Jag varvar egna och andras livserfarenheter med känslor och kunskap.

Ni får verktyg för och kunskap om:

 • främlingsfientlighet
 • skillnaden mellan att göra rasism och att vara rasistisk
 • rasifiering
 • mikroagressioner
 • minoritetsstress/rasism-relaterad stress
 • påverkan av rasism på individ och grupp
 • verktyg mot rasism
 • förhållningssätt till rasism
 • hur rasism påverkar gruppens förmågor
 • tips till positiv förändring

Boka föreläsningen: Marys story – 20 år med rasism

Föreläsningen passar bra ihop med Lika Olika – spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna! och Nu räcker det!Mer information om den och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Alla känslor på en och samma gång

Det finns många fina policys och värderingar för hur vi vill att vår arbetsplats eller förening ska vara. Tyvärr förblir många av dem bara ord på papper eller i filer och prioriteras inte tillräckligt i verksamheten. Vi glömmer ibland att det är känslor och hur vi behandlar varandra dagligen som formar vårt välbefinnande och vår förmåga att samarbeta.

Varje interaktion på jobbet bidrar till den övergripande känslomässiga atmosfären. Positiva möten kan öka moral, produktivitet och teamets sammanhållning, medan negativa interaktioner kan leda till konflikter, stress eller minskad motivation. Och förmågan att förstå och hantera känslor blir avgörande på arbetsplatsen. Anställda med hög känslomässig intelligens tenderar att navigera kontorsdynamiken bättre, hantera stress effektivt och främja positiva arbetsrelationer.

Det finns så många områden i en arbetsmiljö som påverkas av hur medarbetare hantera både deras egna känslor och de hos kollegorna, bland annat:

 1. Teamdynamik och emotionellt välbefinnande: Känslor påverkar i hög grad teamdynamiken. Ett stöttande och emotionellt intelligent team tenderar att samarbeta bättre, kommunicera effektivt och lösa konflikter konstruktivt.
 2. Ledarskap och emotionell påverkan: Ledare som uppvisar emotionell intelligens sätter tonen för hela arbetsplatsen. Deras förmåga att visa empati, kommunicera tydligt och reglera känslor påverkar företagskulturen och medarbetarnas moral.
 3. Emotionell motståndskraft på arbetsplatsen: Att utveckla emotionell motståndskraft bland anställda hjälper dem att hantera utmaningar, anpassa sig till förändringar och behålla fokus under stressiga perioder, vilket skapar en mer motståndskraftig arbetsstyrka.
 4. Skapa en positiv arbetsmiljö: Att uppmuntra positiva emotionella upplevelser genom erkännande, stöd och öppen kommunikation främjar en hälsosam arbetsmiljö. Den här miljön leder ofta till högre jobbglädje och lägre personalomsättning.
 5. Konflikthantering och emotionell förståelse: Förståelse för känslor är avgörande för effektiv konflikthantering. Anställda som kan identifiera och hantera sina känslor är bättre rustade för att lösa konflikter på ett vänligt sätt och hitta ömsesidigt gynnsamma lösningar.
 6. Initiativ för anställdas välbefinnande: Att implementera program som fokuserar på emotionellt välbefinnande, såsom mindfulness-workshops, stresshanteringssessioner eller träning i emotionell intelligens, kan förbättra den övergripande arbetsupplevelsen och medarbetarnas tillfredsställelse.
 7. Inverkan på prestanda och kreativitet: Positiva emotionella upplevelser kan förbättra anställdas prestanda och kreativitet. När individer känner sig värderade och emotionellt stödda tenderar de att bidra mer effektivt och kreativt till sitt arbete.
 8. Organisationens påverkan av känslor: Anställdas samlade emotionella upplevelser bidrar till organisationens övergripande kultur och framgång. Arbetsplatser med hög emotionell intelligens har ofta högre nivåer av innovation, samarbete och medarbetarengagemang.

Föreläsning: Lika Olika – alla känslor på en och samma gång

Låt mig störa och beröra organisationen rakt in i hjärteroten, bortom yta, prestation och roller. Genom roliga, gripande och relaterbara exempel på hur värderingar, attityder och fördomar dagligen påverkar vår förmåga och psykiska hälsa får du med dig insikter att ta med dig direkt till din egen organisation. Och som kommer att påverka uppemot 60 procent! Ni får verktyg för och kunskap om:

 • att prata om känslorna
 • spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna
 • hur värderingar, fördomar, attityder och sociala beteenden spelar avgörande roll
 • vad du kan bidra med för positivt varje dag
 • hur det spelar roll uppemot 60 procent

Boka föreläsningen: Lika Olika – alla känslor på en och samma gång

Föreläsningen kan kombineras med föreläsningen ’Nu räcker det!’ eller ’Jag bara skämtade!’ och göras till en hel-eller halvdag med workshops.

Mer information om den och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary 

Mary Juusela

0 Comments4 Minutes


Skulle du ge upp ditt kontor till någon som behöver det?

Nyligen bevittnade jag en situation där en skolrektor visade enastående empati och anpassningsförmåga. En elev behövde desperat en plats att vila och sova, och rektorn tvekade inte att erbjuda sitt eget kontor som en lösning. Istället för att låta eleven gå hem för att sova, tillät rektorn eleven att använda soffan. Under den tiden höll rektorn sina möten i ett annat rum.

Detta exemplifierar en djup förståelse för individers behov och en prioritering av det som är bäst för organisationen som helhet.

I mitt arbete möter jag ledare i en mångfald av sammanhang, inom företag, skolor, föreningar, idrottsklubbar och den offentliga sektorn. Det är ibland de ledarna som hanterar den mest utmanande och motsträviga personalen – ller hanterar bråkiga tonåringar – som utmärker sig som de mest empatiska och effektiva i sitt beteende och i sina förväntningar på hur andra bör agera.

Empatiskt ledarskap är en stil av ledarskap som fokuserar på att förstå och sätta sig in i medarbetarnas perspektiv, erfarenheter och känslor. En empatisk ledare har förmågan att lyssna aktivt, kommunicera effektivt och visa medkänsla gentemot medarbetarna.

Det handlar om att etablera relationer som grundas på förtroende, öppenhet och samarbete. Genom att visa genuint intresse och förståelse för medarbetarnas behov och känslor kan en empatisk ledare skapa en kultur präglad av förtroende och öppenhet. Detta kan i sin tur leda till ökad motivation, engagemang och produktivitet på arbetsplatsen. Det innebär också att vara medveten om hur ens egna känslor påverkar andra och att sträva efter att utöva sin makt och auktoritet på ett sätt som präglas av respekt och empati.

Få organisationer jobbar så agilt som är önskvärt och allt för få nyttjar innovationskraften som kommer inifrån organisationen. Varför? Jo, för att vi:

– Har byggt in ett skevt förhållningssätt av att tänka JAG istället för VI.

– Applicerar toppstyrning samtidigt som vi önskar engagemang underifrån.

– Har byggt in strukturer som inte välkomnar nytänkande.

– Ofta har en osynlig mobbningskultur istället för en stärkande medarbetarkultur.

Vi vet att vi ska vara empatiska. Men hur kan vi vara empatiska? 

Välkommen till en halv/heldag med mig om hur du tar ditt bolag till en ny nivå – genom ett mer empatiskt ledarskap.

Läs mer om föreläsningen: Empatiskt ledarskap 

Föreläsningsalternativ

Skapa dagen genom att välja mellan olika teman:

 • Spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna
 • Alla känslor på en och samma gång
 • Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk
 • Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet
 • Marys story – 20 år med rasism
 • Nu räcker det! – hur du vågar säga ifrån

Mer information om dem och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

Boka föreläsningen: Empatiskt ledarskap

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Det mellanmänskliga samspelet

Vi väljer sällan våra kollegor, men vi behöver ändå arbeta tillsammans. Vi är handplockade för att skapa, prestera och leverera och en grupps lägsta 10 procent motsvarar en individs topp 10 procent. Vi behöver helt enkelt varandra för att lyckas.

Så hur kan vi bättre hitta varandra i de relationer som faktiskt erbjuds? Vi behöver faktiskt inte vara vänner eller ”bästisar” för att göra arbetet och arbetsplatsen till en bättre plats.

För att bygga goda relationer på arbetsplatsen behöver vi:

 • Vara öppna och ärliga i kommunikationen.
 • Uppmuntra och främja samarbete.
 • Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Vara respektfulla och hjälpsamma.
 • Vara positiva och engagerade.

När vi bygger goda relationer på arbetsplatsen skapar vi en mer positiv och produktiv miljö. Vi blir mer effektiva och vi trivs bättre på jobbet.

Boosta din arbetsplats!

Föreläsning: Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet 

Goda relationer på arbetsplatsen är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Kommunikation, respekt, samarbete, en positiv arbetsmiljö och konfliktlösning är alla viktiga faktorer att överväga för att bygga och upprätthålla starka relationer mellan medarbetare. Under 60-90 minuter får ni verktyg för och kunskap om:

 • hur du främjar en neutral relation med någon du har svårt för.
 • hur du får en produktiv arbetsrelation med någon du är i konflikt med.
 • hur du själv tar ansvar för dina relationer utan att koppla in kollega eller chef.
 • vad du har för möjligheter att själv bidra till en bra arbetsplatskultur med en god gemenskap.
 • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
 • varför affärspotentialen kring en innovationskultur är sprungen ur medmänsklighet.

Med mer effektivt lagarbete kan ni höja arbetsgruppens potential och produktivitet med uppemot 60 procent.

Boka föreläsningen: Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet 

Föreläsningen passar bra ihop med ’Nu räcker det!’ och ’Jag bara skämtade!’ Mer information om den och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes


Multiföretag partnerskapsprojekt genom Rotary i Finland

Skolan är en av de viktigaste institutionerna för samhällets framtid. Det är i skolan som våra barn utbildas och formas till framtida ledare, innovatörer och samhällsmedborgare. Därför är det av yttersta vikt att skolorna är en plats där barn kan trivas och utvecklas optimalt. En avgörande faktor för att uppnå detta är samarbetet mellan företag och sociala företag, vilket kan förbättra skolornas och skolbarnens välmående på många sätt.

Tillsammans förbättrar vi medmänskligheten lokalt där vi lever, arbetar och bor.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag en Lika Olika-fadder för antingen lokala skolor eller lokala föreningar. Vårt mål är att träna individer och grupper i sociala färdigheter som ökar empati, tolerans och inkludering för att bli bättre medmänniskor.

Partnerskapet med Rotary i Finland 

År 2019 stod Forssa och Salo inför utmaningar som arbetslöshet, skolavhopp, hemmamiljö, alkohol- och drogproblem samt ökande psykiska problem bland ungdomar. Dessa utmaningar krävde lösningar, och olika aktörer, inklusive skolor, organisationer och statliga institutioner, letade efter nya sätt att förstärka befintliga förebyggande åtgärder för att motverka ökande psykiska problem och förebygga skolmobbning.

För att adressera dessa utmaningar engagerade de lokala Rotaryklubbarna i Forssa (Sepänpää Rotaryklubb och deras Goodfather-projekt) och Salo (Uskela Rotaryklubb) sig starkt i att förbättra förhållandena för ungdomar i sina samhällen. De hade hört talas om Lika Olika-metodens framgångsrika arbete på Åland när det gäller att förebygga socialt utanförskap, mobbning och psykiska problem.

Resan till Åland

I maj 2019 besökte en delegation från Forssa för att få en djupare förståelse för Lika Olika-metodens process, resultat och effekter på både kort och lång sikt. Åland hade flera år av erfarenhet med metoden, och flera ledande tjänstemän och rektorer som hade använt metoden deltog i mötena.

Pilotprojektet och partnerföretagen som gjorde det möjligt

Pilotprojektet omfattade två skolor, nämligen Forssa Keskuskoulu (årskurs 1-9) och Salo Hermanns skola (årskurs 7-9), under ett år, och ytterligare ett år för en tredje skola i Salo. Projektet finansierades av sponsorer som Freudenberg Group och dess Salo-kontor, Lounea, Lounaismaan Osuuspankki, Hotelli Fabrik och andra, vilket möjliggjorde implementeringen av metoden i finskspråkiga skolor.

Pilotprojektet bestod av en utbildningsprocess som omfattade flera arbetsmoduler för social kompetens, inklusive introduktionen av Lika Olika-metoden, varför och hur social kompetens spelar en roll och hur alla kan påverka vardagen inom skolan och samhället. Metoden implementerades i fem steg:

 1. Lyssna: Förforskning genom intervjuer och onlineundersökningar.
 2. Orientering: Personalutbildning och presentation av förforskningsresultat.
 3. Undervisning: Temadag för elever och föreläsningar för föräldrar och vårdnadshavare.
 4. Mätning: Uppföljningsundersökningar, djupintervjuer och dataanalys.
 5. Rapportering: Rekommendationer till skolledningen och pedagogisk personal.

Resultaten

”Genast, redan på temadagen och under de följande veckorna, förändrades elevernas beteende. De hade verkligen lyssnat på vad Mary hade sagt. Det var helt klart viktigt för dem.” Lärare, Keskuskoulu, Forssa

Lika Olika-metoden hade en positiv påverkan. Eleverna kom ihåg och tillämpade de lärdomar de fått efter flera månader, och pedagogerna var ivriga att fortsätta arbetet med metoden.

”Efter Lika Olika-temadagen har det skett en stor förändring i klassen. Förr var det många dispyter och argument. Från november till nu, fram till mars, är alla lugna och vi bråkar inte. Och jag är säker på att det har att göra med vad vi har lärt oss. Och hur det lärdes ut.” Elev i 6:e klass, Keskuskoulu, Forssa

Implementeringen och replikeringen av arbetet i flera skolor i varje stad/kommun har visat sig vara effektivt i kampen mot socialt utanförskap. Båda pilotskolorna är villiga att fortsätta det framgångsrika arbetet, och det rekommenderas att skolor arbetar med metoden genom ett helt treårigt program för att maximera dess fördelar för individuell, grupp- och samhällsnivå.

”Ja. Efter temadagen har förändringen varit stor. Det är vänligare. Det är lugnare.”Elev i 9:e klass, Hermann skola, Salo

Ökningen av psykiska problem och sociala utmaningar bland unga gör arbetet med att stärka social kompetens, empati, tolerans och inkludering än mer angeläget. Detta arbete är viktigt för att stärka samhällets sociala välmående och främja en positiv och inkluderande skolmiljö.

Är partnerskapet något för ditt företag?

Läs mer om hur partnerskapet fungerar och hur andra har varit fadderföretag i det lokala samhället:

www.likaolikametoden.se/partnerskap/

www.maryjuusela.se/partnerskap/

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig Kontakta mig om du vill höra mer om hur partnerskapet kan fungera för ditt företag.

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Att reflektera över konsekvenserna av vårt språkbruk

I en värld där skämt och jargonger ofta används för att bygga gemenskap och humor, är det viktigt att reflektera över konsekvenserna av vårt språkbruk. Nu, mer än någonsin, behöver vi vara medvetna om hur våra ord påverkar andra och skapar en arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och inkluderade.

Har du tänkt på hur ofta vi säger negativa ord till varandra, så där lite i förbifarten?

”Har du klippt dig, så där kan du inte se ut! Du får gå tillbaka! Nä, jag bara skojar!” 

Ofta bara på skoj, kollegor emellan. “Det är ingen som blir ledsen, vi pratar så.” ”Alla gör det!” Frågan är, vad gömmer sig bakom skratten? Är det roligt att få höra att du inte ser fin ut, inte hänger med eller har ett utseende eller kropp som ser ut på ett visst sätt? Och hur mycket ska man behöva “tåla” på jobbet vad gäller skämt och jargonger?

Under täckmanteln av skämt och humor kan vi ibland säga saker som sårar eller nedvärderar våra kollegor. Vi kanske inte menar illa, men orden kan ha en stark inverkan på dem. Att säga till någon att de inte ser bra ut eller inte uppfyller vissa skönhetssnormer kan underminera deras självkänsla och göra dem osäkra på sin plats i arbetsgruppen.

Språkbruk och skämt kan ha en betydande inverkan på vårt välmående och vår prestation. Min studie som genomfördes med 700 svenska familjer visade att upp till 60 procent av påverkan kan härledas till språkbruket. Det är en tankeställare och en påminnelse om att våra ord har makt och att vi har ett ansvar att använda dem på ett sätt som främjar en positiv och inkluderande arbetsmiljö.

Under denna resa är det också viktigt att vara medveten om den inverkan arbetsplatsjargongen har på vår kultur och vårt sätt att interagera med varandra. Genom att vara medvetna om att skämtandet inte bara handlar om humor utan också om att visa omsorg och ta hand om varandra kan vi forma en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och sedda.

Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk en föreläsning som visar hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet genom hur de skämtar.

På ett spännande och lättillgängligt vis lyfter föreläsningen fram grundläggande mänsklig psykologi och hur vi människor fungerar som flockdjur – och vad vi går med på för att få tillhöra gruppen.

Tillsammans med mig påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Insikter och aha-upplevelser varvas med kunskap och rolig fakta som deltagarna kan använda direkt i arbetet tillsammans.

Genom att få fler att skratta med, inte åt, kan ni höja såväl individens som arbetsgruppens potential och produktivitet med uppemot 60 procent.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk’:

Föreläsningen passar bra ihop med Nu räcker det!

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments4 Minutes


Med små enkla handlingar kan man öka civilkurage, förbättra språkbruk, minska fördomar och negativa attityder

Civilkurage, gott språkbruk, och att motverka fördomar och negativa attityder utgör hörnstenarna för ett inkluderande och harmoniskt samhälle. Dessa fundamentala värderingar är inte bara av betydelse för enskilda individer utan spelar en avgörande roll för att bygga upp ett tolerant och respektfullt samhälle där mångfald uppmuntras och accepteras. När vi engagerar oss i små och enkla handlingar i vår vardagliga interaktion med andra, kan vi gemensamt skapa en samhällskultur präglad av ömsesidig förståelse och samarbete.

Dessa hörnstenar – civilkurage, bra språkbruk och att motverka fördomar och negativa attityder – är inte bara viktiga för samhället i stort, utan de har också en avgörande betydelse för företag och organisationer.

Civilkurage spelar en betydande roll i en företagskontext genom att uppmuntra anställda att våga ta risker, ifrågasätta orättvisor och förespråka etiska beslut.

Gott språkbruk är nödvändigt för att skapa en positiv arbetsmiljö och effektiv kommunikation.

Motverkande av fördomar och negativa attityder är oerhört viktigt i företagsvärlden där mångfald och inkludering blir alltmer betydelsefullt.

För att uppnå detta, här är några viktiga tips:

 1. Visa civilkurage: Våga stå upp för det som är rätt, även om det kan vara obekvämt eller riskabelt. Agera när du ser orättvisor eller kränkande beteenden, och hjälp och stötta den som drabbas. Mod och solidaritet skickar en tydlig signal om att sådana beteenden inte accepteras.
 2. Använd ett gott språkbruk: Var medveten om ditt språk och undvik kränkande eller nedvärderande ord. Uttryck dig konstruktivt och visa respekt gentemot andra. Orden vi väljer påverkar andra människor och skapar atmosfären i samhället.
 3. Utmana fördomar: Var medveten om dina egna förutfattade meningar och öppna upp för nya perspektiv. Lyssna på andras berättelser och erfarenheter för att omvärdera dina fördomar. Aktivt sök mångfald i dina sociala kretsar och arbetsplatser för att skapa en mer inkluderande miljö.

Genom att agera med civilkurage, välja våra ord med omsorg, och vara öppna för olika perspektiv, kan vi alla bidra till en positiv förändring på våra arbetsplatser. Dessa små enkla handlingar har stor påverkan och hjälper oss att bygga upp ett arbetsplats där alla känner sig respekterade och inkluderade oavsett bakgrund. Låt oss tillsammans arbeta för en gemensam framtid präglad av samarbete och respekt.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Utveckla dina sociala färdigheter för företaget: upptäck kraften i samarbete

I en era dominerad av teknologiska framsteg och virtuella interaktioner är förmågan att skapa personliga kontakter fortsatt avgörande. Sociala färdigheter gör det möjligt för individer att skapa goda relationer, lösa konflikter och främja teamwork. Det underlättar effektivt nätverksbyggande, klientrelationer och engagemang från medarbetare. Framåtriktade organisationer investerar i att förbättra de sociala färdigheterna hos sin personal.

Under den inspirerande föreläsningen ’Framgång är ingen enmansshow’ guidar jag deltagarna genom de mellanmänskliga dynamikerna inom arbetsplatsen. Från styrelsemöten till avslappnade samtal vid kaffemaskinen och ännu längre, delar jag insikter om hur man bygger starka relationer och utnyttjar företagets fulla potential.

Föreläsningen ger inspiration, motivation, kunskap och självinsikt. Vi fördjupar oss i strategier för personlig och professionell tillväxt och betonar samarbetets kraft. Deltagarna får verktyg och kunskap för att:

 1. Bygga och stärka beteenden som höjer både individer och organisation.
 2. Förbättra självledarskap och självkänsla, vilket ger dem och andra ökat inflytande.
 3. Identifiera ohälsosamma maktförhållanden som hindrar företagets potential.
 4. Förstå, odla och levandegöra empati och inkludering, vilket frigör outnyttjad potential.

Genom att delta i föreläsningen kan företaget rusta sina medarbetare med ovärderliga färdigheter för att framgångsrikt navigera vardagen.

Framgång är ingen enmansshow

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder jag oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när jag föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Klicka här för mer information om Framgång är ingen enmansshow.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes


När företag hjälper oss att öka inkludering och potential bland skolelever, pedagoger och vårdnadshavare

Partnerskap med företag - Mary Juusela

När jag pratar med företag om att det faktiskt är känslor som bygger slutraden, om vikten av inkludering och empati på jobbet och hur det känns att vara utsatt gör jag det med syfte om att förbättra arbetsmiljön.

I mitt arbete med skolor handlar det om att skapa en hållbar och inkluderande miljö med öppenhet och gemenskap för alla och att med detta inspirera framtida generationer att öka potentialen och förmågorna hos alla. Där har vi byggt ett system för hur vi fångar förståelse bland eleverna, personal och vårdnadshavare och det heter Lika Olika-metoden.

I arbetet med Lika Olika-metoden, ett verktyg för att träna upp sociala förmågor, krokar Lika Olika krokar arm med svenskt näringsliv för att skapa värdefulla partnerskap för att öka medmänsklighet, social inkludering och därmed även potential i det lokala samhället. I partnerskapet skapas även för företaget positiv påverkan för dem som är närmast – anställda, kunder och medmänniskor i det lokala samhället.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag Lika Olika-fadder för lokala skolelever, skolpersonal och vårdnadshavare eller den lokala föreningens medlemmar och tränare. Målet är att träna individer och grupper i sociala förmågor för att bli bättre för varandra genom ökad empati, tolerans och inkludering. Många företag är Lika Olika-faddrar:

Partnerskap med Hyreshuset i Katrineholm - Mary Juusela
Tillsammans med Hyreshuset har två högstadieskolor i Katrineholm arbetat med Lika Olika under 3 år.

Långsiktiga partnerskap med företag möjliggör för oss att hjälpa fler att ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå och därmed skapa en bättre skolmiljö, arbetsmiljö eller föreningsmiljö för barn, ungdomar och vuxna.

”När samhällsklimatet hårdnar vill vi göra lite skillnad, och bidra till att hitta verktyg som öka respekten och toleransen för varandra. Därför stöder vi Lika Olika.”  

Karin Strömberg Ekström, VD, Huge Bostäder

Vad gör vi i skolorna och föreningarna?

Vi väljer sällan vilka som är med oss i klassrummet, i föreningen, på jobbet eller på caféet. Ändå ska vi fungera tillsammans. Människor behöver sociala förmågor för att få relationer som får potentialen att flyga på individ-, grupp- och slutligen lokal samhällsnivå. Vi ger därför regelbundna utbildningar i Lika Olika-metoden, ett verktyg för att öka empati, tolerans och inkludering – grundbultarna för trygghet, välmående och ökad potential.

Arbetet med Lika Olika-metoden sker genom en vetenskapligt framtagen läroprocess om 4 steg. Varje steg är en viktig del i att flytta sina beteenden till mer empatiska, toleranta och inkluderande – för att få fler att bli bättre för varandra. Deltagarna genomgår under 3 år föreläsningar, workshops eller online learning – alla viktiga delar i processen.

Läs mer om Lika Olika-metoden på Lika Olikas hemsida

Mer information om partnerskapet med Lika Olika hittar du här: www.maryjuusela.se/partnerskap och här www.likaolikametoden.se/partnerskap  Tveka inte att fråga mig om ett partnerskapet med Lika Olika.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Arbetsplatskonflikter

Arbetsplatskonflikter - blogginlägg- Mary Juusela

Ett vanligt problem på arbetsplatser är när kollegor har olika åsikter, idéer eller synpunkter och det eventuellt utvecklas till en konflikt. Flera kollegor har önskemål som de inte vill släppa. Att en konflikt uppstår mellan ens kollegor påverka arbetsklimatet och produktiviteten negativt. En dålig stämning på arbetsplatsen ger ingen nytta till någon.

Att dela idéer är ju viktig och oftast är problemet hur man delar idéerna och inte den grundläggande tanken bakom dem. När man leta efter orsaken till konflikter är det möjligt att en eller några parter känner att någon blockerar dem från att uppnå sitt mål och ingen vill ge vika – de står upp för sitt önskemål. När de här målen blockeras väcks frustration vilket driver en av parterna att agera gentemot den/de andra parterna.

Det är så viktigt att du och andra ska trivas på jobbet

Många personer håller en bra stämning på arbetsplatsen och det behövs för medarbetare som känner hög arbetsglädje klarar högre arbetsbelastning bättre utan att må dåligt från det. De som trivs brukar prestera bättre och jobba mer effektivt jämfört med de som inte trivs på jobbet. Dessutom kanske de har lägre sjukfrånvaro. Glada medarbetare kan bidra till att ny personal vill jobba där. God stämning sprids och gör så att alla mår bättre av det.

Om konflikten finns, hur kan man lösa dem?

Förutsättningarna för att hitta en väg framåt är bättre om du lägger dig i en konflikt och hanterar den. Sätt att hantera en konflikt kan vara till exempel:

 • Fråga de inblandade om händelsen och om de behöver din hjälp att hitta en lösning.
 • Lugna ner dem och prata igenom det från olika perspektiv.
 • Sära på dem, genom att till exempel tilldela ena parten ett arbete som inte kräver att de möts.
 • Respektera parternas upplevelser. Det handlar om tankarna, känslorna, vilja och deras uppfattning kring motparten.
 • Fokuserar på hur parterna driver konflikten eller hur varje part beter sig, t.ex. hur de kommunicerar med varandra eller undviker varandra.
 • Prata ut om konfliktens vad, vem och hur. Normalt startar konflikter p.g.a. parternas mål.

Det kan vara svårt att avgöra om du ska lägga dig i en konflikt. Ett tips är att lyssna och försöka förstå varför en konflikt uppstod. Om båda parter känner att du blandar dig i för att hjälpa dem kommer alla känna sig mer förstådda och det är en bra start i lösningen.

När du kliver in på arbetsplatsen gör du inte det som en titel, ett projekt, en medarbetare, en chef eller en lönenivå. Inte heller är det som antal kilogram på vågen, en diagnos eller en sexuell läggning. I stället kommer du till ditt sammanhang med hjärtat bultande i halsgropen om att få bli accepterad, respekterad och framför allt – inkluderad.

Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därför våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten.

Men hur uppnår vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden?

Känslor bygger slutraden – föreläsning

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur.

Tillsammans med mig påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad dina kollegor och chefer har att göra med din nivå av potentiell, produktivitet och hälsa.

Ni får verktyg för och kunskap om:

 • hur de mänskliga behoven kontrollerar din möjlighet att bli din fulla potential.
 • hur människor är socialt betingade flockdjur som behöver andra för att nå full ROI.
 • hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet.
 • hur dina känslor antingen hjälper eller stjälper ditt fokus på arbetet.
 • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
 • affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Känslor bygger slutraden’:

Hur trivs du på din arbetsplats?

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments5 Minutes