Föreläsning

Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet

I livet väljer vi sällan vilka vi ska ha att göra med. Inte på arbetsplatsen heller. Du har förmodligen inte fått välja dina arbetskollegor, ändå ska ni umgås större delen av årets alla dagar. På samma sätt väljer vi inte under arbetsdagen vilka vi möter vid kaffemaskinen, i korridoren eller i lunchmatsalen – eller vems agenda som kommer att styra mötet. Samma princip gäller även för alla andra.

Samtidigt är ni handplockade för att skapa, prestera och leverera – tillsammans. En grupps lägsta 10 procent motsvarar en individs topp 10 procent – vi behöver varandra för att komma längre. Så, hur kan ni ännu bättre finna varandra i de olika relationer som faktiskt erbjuds. För man behöver inte vara favoriter eller “bästisar” för att få arbetet och arbetsplatskulturen att glänsa. Tvärtom.

Boka föreläsningen: Relationer på arbetsplatsen - det mellanmänskliga samspelet

Föreläsningens innehåll

Med mer effektiv temarbeter kan ni höga arbetsgruppens potential och produktivitet med uppemot 60 procent.

Genom föreläsningen om det mellanmänskliga samspelet du och dina arbetskamrater få insikt in till hur vi fungera som människor och hur vi kan jobba bättre och mer effektiv tillsammans.

 

Föreläsningen passar bra ihop med Nu räcker det! och Jag bara skämtade!

Ni får verktyg för och kunskap om

   
  • vilka olika relationer som är användbara på en arbetsplats.
  • vilka förväntningar och fördelar som finns på olika relationer.
  • hur du får till en grundläggande neutral relation med någon du har svårt för.
  • hur du börjar resan till att klara av att arbeta med någon du har en konflikt med.
  • hur du själv vågar ansvara för dina relationer utan att behöva gå via kollega eller chef.
  • vad du har för möjligheter att själv bidra till en bra arbetsplatskultur med en god gemenskap.
  • hur arbetsgruppen tillsammans kan leda vägen för att få individen att vilja bidra till goda relationer.
  • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
  • varför affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.
Jag är inte min hudfärg - Föreläsning - Mary Juusela

Mary Juusela tillsammans med vd, Per Skargren, och Marknadschef, Emma Tysell.

Mary Juusela föreläser till alla medarbetare hos Sala Sparbank som en del i HR-arbetet för att bygga goda relationer på jobbet – och i lokalsamhället. Sala Sparbank är även en partner till Lika Olika.

Boka föreläsningen: Relationer på arbetsplatsen - det mellanmänskliga samspelet

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary