Föreläsning

Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk

Har du klippt dig, så där kan du inte se ut! Du får gå tillbaka! Nä, jag bara skojar!” 

Har du tänkt på hur ofta vi säger negativa ord till varandra, så där lite i förbifarten. Ofta bara på skoj, kollegor emellan. “Det är ingen som blir ledsen, vi pratar så. Alla gör det!” Frågan är, vad gömmer sig bakom skratten. Är det roligt att få höra att du inte ser fin ut, inte hänger med eller har ett utseende eller kropp som ser ut på ett visst sätt? Och hur mycket ska man behöva “tåla” på jobbet vad gäller skämt och jargonger?

Många arbetsgrupper vi möter och arbetar med, ibland hela arbetsplatser, har en rå och negativ jargong där man skrattar åt varandra, sällan med. Samtidigt framhävs att “vi skulle aldrig prata så här” framför andra (kollegor,chefen, kunder eller den egna familjen).

Frågan är, var går gränsen? Och exakt hur mycket kan en rå jargong och negativa skämt påverka din prestation och ditt mående – oavsett hur högt du skrattar med?

Enligt den världsunika studien på 700 svenska familjer kopplad till akademin i Kristianstad har Mary Juusela uppmätt till uppemot 60 procent påverkan.

Dessutom är arbetsplatsjargongen är en viktig arbetsplatsmarkör. När du är en del av den blir du upptagen i gemenskapen och är en del av gruppen. I riskmiljöer blir skojandet med kollegor också en omsorgspraktik, ett sätt att ta hand om varandra, eller inte, enligt arbetslivsforskare vid Malmö universitet.

Boka föreläsningen: Jag bara skämtar - jargonger och språkbruk

Föreläsningens innehåll

På ett spännande och lättillgängligt vis lyfter föreläsningen fram grundläggande mänsklig psykologi och hur vi människor fungerar som flockdjur – och vad vi går med på för att få tillhöra gruppen.

Tillsammans med Mary påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Insikter och aha-upplevelser varvas med kunskap och rolig fakta som deltagarna kan använda direkt i arbetet tillsammans.

Genom att få fler att skratta med, inte åt, kan ni höga såväl individens som arbetsgruppens potential och produktivitet med uppemot 60 procent.

 

Föreläsningen passar bra ihop med Nu räcker det!

Ni får verktyg för och kunskap om

   
  • hur de mänskliga behoven kontrollerar dina möjligheter att utveckla din fulla potential.
  • hur människor är socialt betingade flockdjur som behöver andra för att nå full ROI.
  • hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet genom hur de skämtar.
  • hur mycket vi går med på för att få vara med och varför det kan vara svårt att säga ifrån.
  • hur du börjar resan till att lugna ner skämten och börjar lyssna in.
  • hur du kan sluta skratta med och börja säga ifrån.
  • hur du kan säga ifrån på olika sätt.
  • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
  • varför affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.

Mary Juusela föreläser om språkbruk, jargonger, skämt och gränsdragningar för skolpersonal i Avesta.

Mary Juusela föreläser om skämt på andras bekostnad och vad effekterna blir hemma vid köksbordet. Öppen föreläsning, Visby

Boka föreläsningen: Jag bara skämtar - jargonger och språkbruk

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary