Föreläsning

Lika Olika – spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna

Välkommen till en föreläsning med Mary Juusela om hur du tar ditt bolag till en ny nivå – genom ett mer empatiskt ledarskap. Föreläsningar varvas med samtal, övningar och självreflektioner. Med dig får du tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt insikt och kunskap för att stötta dina kollegor i ert gemensamma arbete framåt.

Det är dags att gå från att vara bättre än, till att bli bättre för! Under flera år så har begrepp som organisationskultur, agilt ledarskap, innovation och självledarskap varit givna nycklar för lönsamhet, men få organisationer har lyckats bemästra kraften och potentialen som finns i att bygga fungerande team och självdrivande medarbetare.

I livet väljer vi sällan vilka vi ska ha att göra med. Inte på arbetsplatsen eller på fritiden heller. Du har förmodligen inte fått välja dina arbetskollegor, ändå ska ni umgås större delen av årets alla dagar. På samma sätt väljer vi inte lagkamrater, domare, tränare eller åskådare när vi möts i idrottsföreningen på fritiden.

Ändå är det tänkt att vi ska komma samman, lägga våra olikheter åt sidan och skapa och leverera – tillsammans. Forskning visar att en grupps lägsta 10 procent motsvarar en individs topp 10 procent – vi behöver varandra för att komma längre. Ändå kämpar många grupper med favorisering, prat bakom ryggen, tystnadskultur eller öppna kränkningar.

Boka föreläsningen: Lika Olika - spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna

Föreläsningens innehåll

För att öka din vilja och förmåga till tolerans och empati för andra – en förutsättning för att klara av att sam-verka på arbetsplatsen och för-ena i föreningen – tar Mary Juusela med dig på en spännande och rolig resa in i den mänskliga psykologin och lär dig spelets regler för att öka såväl din egen som andras möjligheter till framgång och psykisk hälsa.

En perfekt föreläsning för att öka medarbetarskapet på arbetsplatsen eller laget före jaget-mentaliteten i idrottsföreningen.

Föreläsningen passar bra ihop med Nu räcker det!

Ni får verktyg för och kunskap om:

   
  • grundläggande mänsklig psykologi
  • Maslow och de mänskliga behoven
  • hur och varför flockdjur behöver varandra
  • vad du kan bidra med för positivt varje dag
  • hur mänsklig psykologi dagligen hjälper eller stjälper oss i våra ambitioner
  • hur livets spelplan är din grundplåt för hur du tar dig framåt
  • hur värderingar, fördomar, attityder och sociala beteenden spelar avgörande roll
Boka föreläsningen: Lika Olika - spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary