Föreläsning

Chefer och empatisk ledarskap

Välkommen till en heldag med Mary Juusela om hur du tar ditt bolag till en ny nivå – genom ett mer empatiskt ledarskap. Föreläsningar varvas med samtal, övningar och självreflektioner. Med dig får du tips och råd kring dina aktuella utmaningar samt insikt och kunskap för att stötta dina kollegor i ert gemensamma arbete framåt.

Det är dags att gå från att vara bättre än, till att bli bättre för! Under flera år så har begrepp som organisationskultur, agilt ledarskap, innovation och självledarskap varit givna nycklar för lönsamhet, men få organisationer har lyckats bemästra kraften och potentialen som finns i att bygga fungerande team och självdrivande medarbetare.

Få organisationer jobbar så agilt som är önskvärt och allt för få nyttjar innovationskraften som kommer inifrån organisationen.

Varför? Jo, för att vi:

-Har byggt in ett skevt förhållningssätt av att tänka JAG istället för VI.

-Applicerar toppstyrning samtidigt som vi önskar engagemang underifrån.

-Har byggt in strukturer som inte välkomnar nytänkande.

-Ofta har en osynlig mobbingkultur istället för stärkande medarbetarkultur.

Boka föreläsningen: Chefer och empatisk ledarskap

Föreläsningens innehåll

En grundläggande insikt i varför vi gör som vi gör och vad vi bör göra för att bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.

Kunskap i hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla; hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential och varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.

Verktyg för att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt, och du blir kittlad i affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet och sunt förnuft.

Dagen kan byggas på med specifika föreläsningar för ditt team:

 
  • Lika Olika - spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna:
  • Lika Olika - alla känslor på en och samma gång
  • Jag bara skämtar - jargonger och språkbruk
  • Relationer på arbetsplatsen - det mellanmänskliga samspelet
  • Marys story - 20 år med rasism
  • Nu räcker det! - hur du vågar säga ifrån

En chans att ligga steget före och få med de många människorna på arbetet kring det mellanmänskliga i organisationen

Mary Juusela föreläser om empatiskt ledarskap på H&M Global PR & Communications.

Föreläsning varvas med spännande och enkla övningar att ta med sig tillbaka till medarbetarna. Övningar långt från referenser som populäritet, prestation eller omdömen.

Boka föreläsningen: Chefer och empatisk ledarskap

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary