Föreläsning

Lika Olika – alla känslor på en och samma gång

Det finns många fina värdegrunds-, arbetsmiljö-, hållbarhetspolicies om hur vi vill ha det på arbetsplatsen eller i föreningen. Hur vår gemensamma kultur ska vara och hur det ska kännas att vara en del av sammanhanget och varumärket. Många av dessa blir inget mer än fina ord som dammar på en hylla eller i en fil på datorn och som dammas av en gång årligen.

Många tänker att det är “någon annans ansvar”, det har inte “med mig att göra”. Ibland kanske det är oklart exakt hur jag ska kliva på kulturarbetet med det gemensamma psykosociala kittet. Så vi ser förbi, lägger åt sidan. Inte sällan är arbetet med den sociala hållbarheten och de många människorna som varje dag förväntas leverera och skapa inte ansett att vara en del av den finansiella delen av verksamhetens kärnverksamhet – och då bortprioriterat.

Människor är människor, inte robotar. Det är känslorna som skapar våra förutsättningar för hur vi ska må och därmed hur väl vi klarar av att samskapa med andra. Känslorna kommer från hur andra behandlar oss i alla dagliga mikromöten tillsammans.

Boka föreläsningen: Lika Olika - alla känslor på en och samma gång

Föreläsningens innehåll

Låt Mary Juusela störa och beröra organisationen rakt in i hjärteroten, bortom yta, prestation och roller. Genom roliga, gripande och relaterbara exempel på hur värderingar, attityder och fördomar dagligen påverkar vår förmåga och psykiska hälsa får du med dig insikter att ta med dig direkt till din egen organisation. Och som kommer att påverka uppemot 60 procent!

En perfekt föreläsning för att öka medarbetarskapet på arbetsplatsen eller laget före jaget-mentaliteten i idrottsföreningen.

Föreläsningen passar bra ihop med Nu räcker det! eller Jag bara skämtade!

Ni får verktyg för och kunskap om:

   
  • att prata om känslorna
  • spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna
  • hur värderingar, fördomar, attityder och sociala beteenden spelar avgörande roll
  • vad du kan bidra med för positivt varje dag
  • hur det spelar roll uppemot 60 procent
 

Boka föreläsningen: Lika Olika - alla känslor på en och samma gång

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary