När företag hjälper oss att öka inkludering och potential bland skolelever, pedagoger och vårdnadshavare

Partnerskap med företag - Mary Juusela

När jag pratar med företag om att det faktiskt är känslor som bygger slutraden, om vikten av inkludering och empati på jobbet och hur det känns att vara utsatt gör jag det med syfte om att förbättra arbetsmiljön.

I mitt arbete med skolor handlar det om att skapa en hållbar och inkluderande miljö med öppenhet och gemenskap för alla och att med detta inspirera framtida generationer att öka potentialen och förmågorna hos alla. Där har vi byggt ett system för hur vi fångar förståelse bland eleverna, personal och vårdnadshavare och det heter Lika Olika-metoden.

I arbetet med Lika Olika-metoden, ett verktyg för att träna upp sociala förmågor, krokar Lika Olika krokar arm med svenskt näringsliv för att skapa värdefulla partnerskap för att öka medmänsklighet, social inkludering och därmed även potential i det lokala samhället. I partnerskapet skapas även för företaget positiv påverkan för dem som är närmast – anställda, kunder och medmänniskor i det lokala samhället.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag Lika Olika-fadder för lokala skolelever, skolpersonal och vårdnadshavare eller den lokala föreningens medlemmar och tränare. Målet är att träna individer och grupper i sociala förmågor för att bli bättre för varandra genom ökad empati, tolerans och inkludering. Många företag är Lika Olika-faddrar:

Partnerskap med Hyreshuset i Katrineholm - Mary Juusela
Tillsammans med Hyreshuset har två högstadieskolor i Katrineholm arbetat med Lika Olika under 3 år.

Långsiktiga partnerskap med företag möjliggör för oss att hjälpa fler att ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå och därmed skapa en bättre skolmiljö, arbetsmiljö eller föreningsmiljö för barn, ungdomar och vuxna.

”När samhällsklimatet hårdnar vill vi göra lite skillnad, och bidra till att hitta verktyg som öka respekten och toleransen för varandra. Därför stöder vi Lika Olika.”  

Karin Strömberg Ekström, VD, Huge Bostäder

Vad gör vi i skolorna och föreningarna?

Vi väljer sällan vilka som är med oss i klassrummet, i föreningen, på jobbet eller på caféet. Ändå ska vi fungera tillsammans. Människor behöver sociala förmågor för att få relationer som får potentialen att flyga på individ-, grupp- och slutligen lokal samhällsnivå. Vi ger därför regelbundna utbildningar i Lika Olika-metoden, ett verktyg för att öka empati, tolerans och inkludering – grundbultarna för trygghet, välmående och ökad potential.

Arbetet med Lika Olika-metoden sker genom en vetenskapligt framtagen läroprocess om 4 steg. Varje steg är en viktig del i att flytta sina beteenden till mer empatiska, toleranta och inkluderande – för att få fler att bli bättre för varandra. Deltagarna genomgår under 3 år föreläsningar, workshops eller online learning – alla viktiga delar i processen.

Läs mer om Lika Olika-metoden på Lika Olikas hemsida

Mer information om partnerskapet med Lika Olika hittar du här: www.maryjuusela.se/partnerskap och här www.likaolikametoden.se/partnerskap  Tveka inte att fråga mig om ett partnerskapet med Lika Olika.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Idag föreläste jag på skolan där jag blev mobbad

Skulle du våga återvända? Gå i samma korridorer, besöka idrottshallen, matsalen eller klassrummet? Skulle du ens öppna entrédörren, eller kanske hellre vända redan på håll?

Inför 500 gymnasieelever och 100 skolpersonal tog jag idag mikrofonen och sa “Hej, jag heter Mary. Det är väldigt roligt att vara här!” Och det var det. I ett samarbete med Westerlundska gymnasiet i Enköping återkommer jag årligen i ytterligare två år för att stötta den underbara och dedikerade skolledningen, pedagogerna och elevhälsan att få fler att inse hur de kan leda sig själva i tillsammansskapandet med övriga “kollegor”, eller kanske elever.

Om jag säger att, ja! Du kan visst våga återvända till ditt förflutna. Till det jobbiga. Tror du mig då? Om du ännu är tveksam, lyssna på detta och fundera vad du tycker.

I livet handlar all framgång om att arbeta med sig själv och att att aldrig tro sig vara fullärd. Att våga och vilja vara nyfiken och ödmjuk. Kombinera den insikten sedan med att träna dig på att bli mentalt stark och uthållig inför utmaningar, förändringar och dina egna fördomar. Träna, träna och träna. Practise makes perfect, heter det ju som välkänt.

Mina träningstips:

  1. Acceptera det du inte kan förändra. Det är vad det är.
  2. Var modig genom att ta ägandeskap för att gå vidare i det du kan kontrollera.
  3. Livet ger dig naturligt en daglig träning i hur du lär dig att skilja mellan vad du kan förändra och vad du gör bäst i att acceptera (obs, ej samma som att respektera).

Lev ett rikt liv utan rädsla, ångest eller bitterhet genom att binda samman din historia med din nutid och därmed positivt påverka din framtid.
Om jag kan så kan du.

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes