Skulle du våga återvända? Gå i samma korridorer, besöka idrottshallen, matsalen eller klassrummet? Skulle du ens öppna entrédörren, eller kanske hellre vända redan på håll?

Inför 500 gymnasieelever och 100 skolpersonal tog jag idag mikrofonen och sa “Hej, jag heter Mary. Det är väldigt roligt att vara här!” Och det var det. I ett samarbete med Westerlundska gymnasiet i Enköping återkommer jag årligen i ytterligare två år för att stötta den underbara och dedikerade skolledningen, pedagogerna och elevhälsan att få fler att inse hur de kan leda sig själva i tillsammansskapandet med övriga “kollegor”, eller kanske elever.

Om jag säger att, ja! Du kan visst våga återvända till ditt förflutna. Till det jobbiga. Tror du mig då? Om du ännu är tveksam, lyssna på detta och fundera vad du tycker.

I livet handlar all framgång om att arbeta med sig själv och att att aldrig tro sig vara fullärd. Att våga och vilja vara nyfiken och ödmjuk. Kombinera den insikten sedan med att träna dig på att bli mentalt stark och uthållig inför utmaningar, förändringar och dina egna fördomar. Träna, träna och träna. Practise makes perfect, heter det ju som välkänt.

Mina träningstips:

  1. Acceptera det du inte kan förändra. Det är vad det är.
  2. Var modig genom att ta ägandeskap för att gå vidare i det du kan kontrollera.
  3. Livet ger dig naturligt en daglig träning i hur du lär dig att skilja mellan vad du kan förändra och vad du gör bäst i att acceptera (obs, ej samma som att respektera).

Lev ett rikt liv utan rädsla, ångest eller bitterhet genom att binda samman din historia med din nutid och därmed positivt påverka din framtid.
Om jag kan så kan du.

Mary Juusela