Föreläsning

Känslor bygger slutraden

När du kliver in på arbetsplatsen gör du det inte som en titel, ett projekt, en medarbetare, en chef eller en lönenivå. Inte heller är det som antal kilogram på vågen, en diagnos eller en sexuell läggning. Istället kommer du till ditt sammanhang med hjärtat bultande i halsgropen om att få bli accepterad, respekterad och framför allt – inkluderad.

Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därmed våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten.

Men hur blir vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden?

Boka föreläsningen: Känslor bygger slutraden

Föreläsningens innehåll

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur.

Tillsammans med Mary påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad mina kollegor och chefer har att göra med min nivå av potential, produktivitet och hälsa.

Ni får verktyg för och kunskap om

 
  • hur de mänskliga behoven kontrollerar din möjlighet att bli din fulla potential.
  • hur människor är socialt betingade  ockdjur som behöver andra för att nå full ROI.
  • hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet.
  • hur dina känslor antingen hjälper eller stjälper ditt fokus på arbetet.
  • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
  • affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.
Boka föreläsningen: Känslor bygger slutraden

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary