Föreläsning

Framgång är ingen enmansshow

Människan är ett socialt betingat djur. Tillsammans är vi starka, ensamma är vi – ensamma. Huruvida vi når vår fulla nivå av potential och produktivitet är till stor del kopplat till vilka människor vi dagligen har omkring oss: Chefer, kollegor och kunder. Ändå väljer vi sällan varandra, det gör dem som rekryterar. Men det förväntas att det ska fungera – tillsammansskapandet.

I en allt mer självcentrerad värld är det viktigt att påminnas om att ingen arbetsgrupp är starkare än den svagaste länken. Tillväxt och framgång är ingen enmansshow.

Boka föreläsningen: Framgång är ingen enmansshow

Föreläsningens innehåll

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel.

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder Mary oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 
  • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
  • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
  • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
  • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.
Boka föreläsningen: Framgång är ingen enmansshow

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary