Föreläsning

Jag är inte min hudfärg

“Nej, jag vill inte hålla en neger i handen, sa pojken bredvid henne under morgonsamlingen på förskolan.”

Under 15 års uppväxt gick Mary igenom rasism i alla dess former, och det startade redan på förskolan med pojken som vägrade hålla hennes hand.

Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt. Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat.

Boka föreläsningen: Jag är inte min hudfärg

Föreläsningens innehåll

Under föreläsningen får du tillsammans med Mary resa genom rasismens historia fram till dagens datum, ta del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lära dig andemeningen i erkända begrepp och få med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism.

Framför allt får du under föreläsningen “känna” hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då Mary varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter.

På ett inbjudande och emotionellt sätt leder Mary deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Ni får verktyg för och kunskap om

 
  • vad rasism är.
  • hur rasism känns.
  • vad unconscious bias är.
  • hur fördomar och värderingar uppkommer.
  • vad vi kan göra när rasism sker på arbetsplatsen.
  • hur jag stöttar en kollega/chef som blir utsatt för rasism.
  • hur vi kan arbeta bort rasism på arbetsplatsen.
  • din roll i rasism på arbetsplatsen.
Boka föreläsningen: Jag är inte min hudfärg

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary