Föreläsning

Framgång är ingen enmansshow

Ni är inte starkare än den svagaste länken i teamet eller i organisationen. Du kanske känner igen uttrycket. Och det stämmer verkligen.

Människor är flockdjur och för att bli vår fulla potential behöver vi att andra, kollegor, chefer, kunder, bjuder in oss i gemenskapen. Annars hamnar vi utanför. Och bli svaga.

När målet är att växa och vara steget före konkurrenterna krävs innovation, kapacitet och resultatorienterade medarbetare. För att nå dit krävs gemenskap, arbetsglädje och trygghet. Känslan av trygghet är en psykologisk grundläggande förutsättning för att kunna växa till sin fulla potential – att maximera sig och ge ROI åt chefen, företaget och ägaren/uppdragsgivaren.

Trygghet får vi av varandra. Av ett grundläggande inkluderande och empatiskt bemötande, varje dag alla dagar när vi möts.

Ändå har nivån av empati reducerats med 40 procent de senaste 30 åren (Columbia University) och klimatet i samhället, och på arbetsplatser, upplevs allt mindre inkluderande och mer egocentriskt.

Livet är ingen enmansshow. Inte heller arbetsplatsen. En individs topp 10 prestation motsvarar endast en grupps lägsta 10 procent. Vi är starkare tillsammans.

Som chef är det viktigt att kontinuerligt påminnas om att:

– Människor är inte robotar
– Vill du nå resultat behöver du skapa förutsättningar för medarbetarna
– Fokus är trygghet och gemenskap
– Målet är tillväxt och lönsamhet
– Det börjar i de vardagliga beteenden och bemötanden vid kaffemaskinen, under mötet, i korridoren och vid skrivbordet.
– Du behöver människorna med dig för att lyckas!

Boka föreläsningen: Framgång är ingen enmansshow

Föreläsningens innehåll

Välkommen till en föreläsning som tar dig tillbaka till de allra mest grundläggande verktygen för dig som chef för att ena olikheter och öka möjligheterna att få medarbetarna att dra jäms – och åt samma håll.

Låt Mary Juusela störa och beröra dig rakt in i hjärtroten, bortom yta, prestation och roller. Genom roliga, gripande och relaterbara exempel på hur värderingar, attityder och fördomar dagligen påverkar vår förmåga och psykiska hälsa får du med dig insikter att ta med dig direkt till din egen organisation. Och som kommer att påverka uppemot 60 procent!

En perfekt föreläsning för att öka medarbetarskapet på arbetsplatsen och laget före jaget-mentaliteten.

Föreläsningen passar bra ihop med Empatiskt ledarskap eller Jag bara skämtar!

Ni får verktyg för och kunskap om

 
  • hur känslor omvandlas till resultat - och påverkar uppemot 60 procent av resultatet!
  • tre grundläggande verktyg för att styra upp din organisation redan idag
  • hur värderingar, fördomar, attityder och sociala beteenden spelar avgörande roll
  • hur du lever som du lär och hur viktig symbolbärare du är som chef
  • hur du kan bättre och enklare kan bemästra de psykosociala relationerna på arbetsplatsen
  • tips hur du vågar “ta i” känslorna
Boka föreläsningen: Framgång är ingen enmansshow

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary