Föreläsning

Nu räcker det! – hur du vågar säga ifrån

Arbetet flyter på i arbetsgruppen, det är högt i tak i samtalen och ingen blir ledsen av den stundtals råa jargongen – eller? I en kontext där varje medarbetare bär med sig en ryggsäck fylld med erfarenheter, upplevelser, föreställningar om vad som är rätt eller fel, öppna eller dolda agendor och subjektiva perspektiv är det en tidsfråga till när, inte om, gränsen är nådd.

Boka föreläsningen: Nu räcker det! - hur du vågar säga ifrån

Föreläsningens innehåll

För att undvika en många gånger förödande tystnadskultur, en outvecklande jakande-kultur, prat bakom ryggen och medarbetare som går hem med en klump i magen då de känner sig förbisedda, missförstådda eller kränkta är det hjälpsamt med träning i konsten att sätta gränser och att säga ifrån – och framför allt, hur du gör det för att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt resultat.

Föreläsningen passar bra ihop med Jag bara skämtade! och Känslorna styr arbetsplatsen.

Ni får verktyg för och kunskap om:

   
  • Hur vet du när din gräns är nådd (tecken).
  • Vilka sätt kan du manifestera att du fått nog.
  • Hur du säger ifrån och samtidigt ger ett förtroende till motparten.
  • Hur du väljer dina strider.
  • Hur du äger dina egna konflikter (och inte gömmer dig bakom kollegor/chefer).
  • Hur du markerar när det inte finns någon väg framåt.
  • Hur du förhåller dig till din motpart i varje dag på arbetsplatsen.
  • Vad kollegor/chefer kan göra för att hjälpa framåt /stjälpa situationen ytterligare.
 

Boka föreläsningen: Nu räcker det! - hur du vågar säga ifrån

”Allt börjar med
dig och mig”

Om Mary