Utveckla dina sociala färdigheter för företaget: upptäck kraften i samarbete

I en era dominerad av teknologiska framsteg och virtuella interaktioner är förmågan att skapa personliga kontakter fortsatt avgörande. Sociala färdigheter gör det möjligt för individer att skapa goda relationer, lösa konflikter och främja teamwork. Det underlättar effektivt nätverksbyggande, klientrelationer och engagemang från medarbetare. Framåtriktade organisationer investerar i att förbättra de sociala färdigheterna hos sin personal.

Under den inspirerande föreläsningen ’Framgång är ingen enmansshow’ guidar jag deltagarna genom de mellanmänskliga dynamikerna inom arbetsplatsen. Från styrelsemöten till avslappnade samtal vid kaffemaskinen och ännu längre, delar jag insikter om hur man bygger starka relationer och utnyttjar företagets fulla potential.

Föreläsningen ger inspiration, motivation, kunskap och självinsikt. Vi fördjupar oss i strategier för personlig och professionell tillväxt och betonar samarbetets kraft. Deltagarna får verktyg och kunskap för att:

 1. Bygga och stärka beteenden som höjer både individer och organisation.
 2. Förbättra självledarskap och självkänsla, vilket ger dem och andra ökat inflytande.
 3. Identifiera ohälsosamma maktförhållanden som hindrar företagets potential.
 4. Förstå, odla och levandegöra empati och inkludering, vilket frigör outnyttjad potential.

Genom att delta i föreläsningen kan företaget rusta sina medarbetare med ovärderliga färdigheter för att framgångsrikt navigera vardagen.

Framgång är ingen enmansshow

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder jag oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när jag föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Klicka här för mer information om Framgång är ingen enmansshow.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes


När företag hjälper oss att öka inkludering och potential bland skolelever, pedagoger och vårdnadshavare

Partnerskap med företag - Mary Juusela

När jag pratar med företag om att det faktiskt är känslor som bygger slutraden, om vikten av inkludering och empati på jobbet och hur det känns att vara utsatt gör jag det med syfte om att förbättra arbetsmiljön.

I mitt arbete med skolor handlar det om att skapa en hållbar och inkluderande miljö med öppenhet och gemenskap för alla och att med detta inspirera framtida generationer att öka potentialen och förmågorna hos alla. Där har vi byggt ett system för hur vi fångar förståelse bland eleverna, personal och vårdnadshavare och det heter Lika Olika-metoden.

I arbetet med Lika Olika-metoden, ett verktyg för att träna upp sociala förmågor, krokar Lika Olika krokar arm med svenskt näringsliv för att skapa värdefulla partnerskap för att öka medmänsklighet, social inkludering och därmed även potential i det lokala samhället. I partnerskapet skapas även för företaget positiv påverkan för dem som är närmast – anställda, kunder och medmänniskor i det lokala samhället.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag Lika Olika-fadder för lokala skolelever, skolpersonal och vårdnadshavare eller den lokala föreningens medlemmar och tränare. Målet är att träna individer och grupper i sociala förmågor för att bli bättre för varandra genom ökad empati, tolerans och inkludering. Många företag är Lika Olika-faddrar:

Partnerskap med Hyreshuset i Katrineholm - Mary Juusela
Tillsammans med Hyreshuset har två högstadieskolor i Katrineholm arbetat med Lika Olika under 3 år.

Långsiktiga partnerskap med företag möjliggör för oss att hjälpa fler att ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå och därmed skapa en bättre skolmiljö, arbetsmiljö eller föreningsmiljö för barn, ungdomar och vuxna.

”När samhällsklimatet hårdnar vill vi göra lite skillnad, och bidra till att hitta verktyg som öka respekten och toleransen för varandra. Därför stöder vi Lika Olika.”  

Karin Strömberg Ekström, VD, Huge Bostäder

Vad gör vi i skolorna och föreningarna?

Vi väljer sällan vilka som är med oss i klassrummet, i föreningen, på jobbet eller på caféet. Ändå ska vi fungera tillsammans. Människor behöver sociala förmågor för att få relationer som får potentialen att flyga på individ-, grupp- och slutligen lokal samhällsnivå. Vi ger därför regelbundna utbildningar i Lika Olika-metoden, ett verktyg för att öka empati, tolerans och inkludering – grundbultarna för trygghet, välmående och ökad potential.

Arbetet med Lika Olika-metoden sker genom en vetenskapligt framtagen läroprocess om 4 steg. Varje steg är en viktig del i att flytta sina beteenden till mer empatiska, toleranta och inkluderande – för att få fler att bli bättre för varandra. Deltagarna genomgår under 3 år föreläsningar, workshops eller online learning – alla viktiga delar i processen.

Läs mer om Lika Olika-metoden på Lika Olikas hemsida

Mer information om partnerskapet med Lika Olika hittar du här: www.maryjuusela.se/partnerskap och här www.likaolikametoden.se/partnerskap  Tveka inte att fråga mig om ett partnerskapet med Lika Olika.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Vad händer när företag engagerar sig i samhället?

Lika Olika har temadag på Olympicaskolan i Hedemora

En del av min tid går till att arbeta med skolor och föreningar för att öka tolerans och hälsa. Jag får chans att göra det ännu mer när företag i samhället engagerar sig och stödjer vårt arbete genom vårt koncept Lika Olika partnerskap.

På 6 av de 150+ skolor vi arbetar med får vi göra detta med support av Södra Dalarnas Sparbank. Personalen på en av skolorna, Johan-Olovsskolan, tyckte att föreläsningarna till dem och eleverna var magiska:

“Mary fångar verkligen ens intresse och det är lätt att känna igen sig. Vi ser fram emot fler temadagar framöver med Lika Olika. Vi har utmaningar att få eleverna att efterleva budskapet, men vi ser fram emot långsiktigt stöd i arbetet med Lika Olika.” 

Föreläsning med Mary Juusela.

Skolorna får hjälp genom Lika Olika-metodens evidensbaserade process:

 1. Insikt
 2. Kunskap
 3. Verktyg
 4. Action

Skolpersonal och elever genomgår under 3 år av föreläsningar, workshops och/eller online learning. I praktiken får dem:

 • Stöd att konkretisera och tillgängliggöra värdegrundsarbetet i organisationens alla led och gå från plan till handling.
 • Se skolans situation ur olika perspektiv och utarbeta behovsplan.
 • Öka kunskapen kring hur utanförskap påverkar den psykiska hälsan och mänskliga potentialen.
 • Tillgängliggöra, och framförallt, konkretisera mångfald, inkludering och tolerans skräddarsytt för alla årskurser samt skolpersonal och vårdnadshavare.
 • Stärka och erkänna goda beteenden till en gemensam grund att återkomma till.
 • Förändra negativa beteenden och mönster innan de växer.
 • Engagera och inspirera medarbetare att vilja vara inkluderande och toleranta.
 • Hjälpa pedagoger att få sina elevgrupper motiverade, engagerade och fokuserade på att själva ta tag i situationer som uppstår.
 • Stötta skolledningen att verkställa mål och strategier för skolan.

Ett av Lika Olikas partnerföretag säger så här:

”Man behöver inte tycka lika eller vara lika, men man behöver kunna förhålla sig till varandra på ett bra sätt. Samarbetet med Lika Olika bidrar till ett bättre Västra Mälardalen för oss alla. Elever, personal och vårdnadshavare får en stor portion omtanke, medmänsklighet och förståelse under projektet. Det är konkret och går rakt in i hjärta och hjärna.” – Mikael Bohman, VD, Sparbanken Västra Mälardalen

Är ett partnerskap med Lika Olika ekonomiskt värt det?

Columbia University visade i en studie att för varje investerad USD på värdegrundsarbete och sociala och emotionella kunskaper fick man tillbaka 11 USD. Det låter värt det, eller hur!

Vad är ett Lika Olika partnerskap värt för ditt företag?

Du hittar mer information om vårt partnerskapsarbete här. Nyfiken? Kontakta oss om du vill veta mer om hur ett partnerskap skulle kunna fungera för ert företag.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes