I en era dominerad av teknologiska framsteg och virtuella interaktioner är förmågan att skapa personliga kontakter fortsatt avgörande. Sociala färdigheter gör det möjligt för individer att skapa goda relationer, lösa konflikter och främja teamwork. Det underlättar effektivt nätverksbyggande, klientrelationer och engagemang från medarbetare. Framåtriktade organisationer investerar i att förbättra de sociala färdigheterna hos sin personal.

Under den inspirerande föreläsningen ’Framgång är ingen enmansshow’ guidar jag deltagarna genom de mellanmänskliga dynamikerna inom arbetsplatsen. Från styrelsemöten till avslappnade samtal vid kaffemaskinen och ännu längre, delar jag insikter om hur man bygger starka relationer och utnyttjar företagets fulla potential.

Föreläsningen ger inspiration, motivation, kunskap och självinsikt. Vi fördjupar oss i strategier för personlig och professionell tillväxt och betonar samarbetets kraft. Deltagarna får verktyg och kunskap för att:

  1. Bygga och stärka beteenden som höjer både individer och organisation.
  2. Förbättra självledarskap och självkänsla, vilket ger dem och andra ökat inflytande.
  3. Identifiera ohälsosamma maktförhållanden som hindrar företagets potential.
  4. Förstå, odla och levandegöra empati och inkludering, vilket frigör outnyttjad potential.

Genom att delta i föreläsningen kan företaget rusta sina medarbetare med ovärderliga färdigheter för att framgångsrikt navigera vardagen.

Framgång är ingen enmansshow

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder jag oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när jag föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

  • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
  • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
  • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
  • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Klicka här för mer information om Framgång är ingen enmansshow.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela