Arbetsplatskonflikter - blogginlägg- Mary Juusela

Ett vanligt problem på arbetsplatser är när kollegor har olika åsikter, idéer eller synpunkter och det eventuellt utvecklas till en konflikt. Flera kollegor har önskemål som de inte vill släppa. Att en konflikt uppstår mellan ens kollegor påverka arbetsklimatet och produktiviteten negativt. En dålig stämning på arbetsplatsen ger ingen nytta till någon.

Att dela idéer är ju viktig och oftast är problemet hur man delar idéerna och inte den grundläggande tanken bakom dem. När man leta efter orsaken till konflikter är det möjligt att en eller några parter känner att någon blockerar dem från att uppnå sitt mål och ingen vill ge vika – de står upp för sitt önskemål. När de här målen blockeras väcks frustration vilket driver en av parterna att agera gentemot den/de andra parterna.

Det är så viktigt att du och andra ska trivas på jobbet

Många personer håller en bra stämning på arbetsplatsen och det behövs för medarbetare som känner hög arbetsglädje klarar högre arbetsbelastning bättre utan att må dåligt från det. De som trivs brukar prestera bättre och jobba mer effektivt jämfört med de som inte trivs på jobbet. Dessutom kanske de har lägre sjukfrånvaro. Glada medarbetare kan bidra till att ny personal vill jobba där. God stämning sprids och gör så att alla mår bättre av det.

Om konflikten finns, hur kan man lösa dem?

Förutsättningarna för att hitta en väg framåt är bättre om du lägger dig i en konflikt och hanterar den. Sätt att hantera en konflikt kan vara till exempel:

 • Fråga de inblandade om händelsen och om de behöver din hjälp att hitta en lösning.
 • Lugna ner dem och prata igenom det från olika perspektiv.
 • Sära på dem, genom att till exempel tilldela ena parten ett arbete som inte kräver att de möts.
 • Respektera parternas upplevelser. Det handlar om tankarna, känslorna, vilja och deras uppfattning kring motparten.
 • Fokuserar på hur parterna driver konflikten eller hur varje part beter sig, t.ex. hur de kommunicerar med varandra eller undviker varandra.
 • Prata ut om konfliktens vad, vem och hur. Normalt startar konflikter p.g.a. parternas mål.

Det kan vara svårt att avgöra om du ska lägga dig i en konflikt. Ett tips är att lyssna och försöka förstå varför en konflikt uppstod. Om båda parter känner att du blandar dig i för att hjälpa dem kommer alla känna sig mer förstådda och det är en bra start i lösningen.

När du kliver in på arbetsplatsen gör du inte det som en titel, ett projekt, en medarbetare, en chef eller en lönenivå. Inte heller är det som antal kilogram på vågen, en diagnos eller en sexuell läggning. I stället kommer du till ditt sammanhang med hjärtat bultande i halsgropen om att få bli accepterad, respekterad och framför allt – inkluderad.

Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därför våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten.

Men hur uppnår vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden?

Känslor bygger slutraden – föreläsning

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur.

Tillsammans med mig påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad dina kollegor och chefer har att göra med din nivå av potentiell, produktivitet och hälsa.

Ni får verktyg för och kunskap om:

 • hur de mänskliga behoven kontrollerar din möjlighet att bli din fulla potential.
 • hur människor är socialt betingade flockdjur som behöver andra för att nå full ROI.
 • hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet.
 • hur dina känslor antingen hjälper eller stjälper ditt fokus på arbetet.
 • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
 • affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Känslor bygger slutraden’:

Hur trivs du på din arbetsplats?

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela