Skolan är en av de viktigaste institutionerna för samhällets framtid. Det är i skolan som våra barn utbildas och formas till framtida ledare, innovatörer och samhällsmedborgare. Därför är det av yttersta vikt att skolorna är en plats där barn kan trivas och utvecklas optimalt. En avgörande faktor för att uppnå detta är samarbetet mellan företag och sociala företag, vilket kan förbättra skolornas och skolbarnens välmående på många sätt.

Tillsammans förbättrar vi medmänskligheten lokalt där vi lever, arbetar och bor.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag en Lika Olika-fadder för antingen lokala skolor eller lokala föreningar. Vårt mål är att träna individer och grupper i sociala färdigheter som ökar empati, tolerans och inkludering för att bli bättre medmänniskor.

Partnerskapet med Rotary i Finland 

År 2019 stod Forssa och Salo inför utmaningar som arbetslöshet, skolavhopp, hemmamiljö, alkohol- och drogproblem samt ökande psykiska problem bland ungdomar. Dessa utmaningar krävde lösningar, och olika aktörer, inklusive skolor, organisationer och statliga institutioner, letade efter nya sätt att förstärka befintliga förebyggande åtgärder för att motverka ökande psykiska problem och förebygga skolmobbning.

För att adressera dessa utmaningar engagerade de lokala Rotaryklubbarna i Forssa (Sepänpää Rotaryklubb och deras Goodfather-projekt) och Salo (Uskela Rotaryklubb) sig starkt i att förbättra förhållandena för ungdomar i sina samhällen. De hade hört talas om Lika Olika-metodens framgångsrika arbete på Åland när det gäller att förebygga socialt utanförskap, mobbning och psykiska problem.

Resan till Åland

I maj 2019 besökte en delegation från Forssa för att få en djupare förståelse för Lika Olika-metodens process, resultat och effekter på både kort och lång sikt. Åland hade flera år av erfarenhet med metoden, och flera ledande tjänstemän och rektorer som hade använt metoden deltog i mötena.

Pilotprojektet och partnerföretagen som gjorde det möjligt

Pilotprojektet omfattade två skolor, nämligen Forssa Keskuskoulu (årskurs 1-9) och Salo Hermanns skola (årskurs 7-9), under ett år, och ytterligare ett år för en tredje skola i Salo. Projektet finansierades av sponsorer som Freudenberg Group och dess Salo-kontor, Lounea, Lounaismaan Osuuspankki, Hotelli Fabrik och andra, vilket möjliggjorde implementeringen av metoden i finskspråkiga skolor.

Pilotprojektet bestod av en utbildningsprocess som omfattade flera arbetsmoduler för social kompetens, inklusive introduktionen av Lika Olika-metoden, varför och hur social kompetens spelar en roll och hur alla kan påverka vardagen inom skolan och samhället. Metoden implementerades i fem steg:

  1. Lyssna: Förforskning genom intervjuer och onlineundersökningar.
  2. Orientering: Personalutbildning och presentation av förforskningsresultat.
  3. Undervisning: Temadag för elever och föreläsningar för föräldrar och vårdnadshavare.
  4. Mätning: Uppföljningsundersökningar, djupintervjuer och dataanalys.
  5. Rapportering: Rekommendationer till skolledningen och pedagogisk personal.

Resultaten

”Genast, redan på temadagen och under de följande veckorna, förändrades elevernas beteende. De hade verkligen lyssnat på vad Mary hade sagt. Det var helt klart viktigt för dem.” Lärare, Keskuskoulu, Forssa

Lika Olika-metoden hade en positiv påverkan. Eleverna kom ihåg och tillämpade de lärdomar de fått efter flera månader, och pedagogerna var ivriga att fortsätta arbetet med metoden.

”Efter Lika Olika-temadagen har det skett en stor förändring i klassen. Förr var det många dispyter och argument. Från november till nu, fram till mars, är alla lugna och vi bråkar inte. Och jag är säker på att det har att göra med vad vi har lärt oss. Och hur det lärdes ut.” Elev i 6:e klass, Keskuskoulu, Forssa

Implementeringen och replikeringen av arbetet i flera skolor i varje stad/kommun har visat sig vara effektivt i kampen mot socialt utanförskap. Båda pilotskolorna är villiga att fortsätta det framgångsrika arbetet, och det rekommenderas att skolor arbetar med metoden genom ett helt treårigt program för att maximera dess fördelar för individuell, grupp- och samhällsnivå.

”Ja. Efter temadagen har förändringen varit stor. Det är vänligare. Det är lugnare.”Elev i 9:e klass, Hermann skola, Salo

Ökningen av psykiska problem och sociala utmaningar bland unga gör arbetet med att stärka social kompetens, empati, tolerans och inkludering än mer angeläget. Detta arbete är viktigt för att stärka samhällets sociala välmående och främja en positiv och inkluderande skolmiljö.

Är partnerskapet något för ditt företag?

Läs mer om hur partnerskapet fungerar och hur andra har varit fadderföretag i det lokala samhället:

www.likaolikametoden.se/partnerskap/

www.maryjuusela.se/partnerskap/

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig Kontakta mig om du vill höra mer om hur partnerskapet kan fungera för ditt företag.

Mary Juusela