Partnerskap

Ett samarbete för att öka tolerans och inkludering i ditt lokala samhälle

Lika Olika krokar arm med svenskt näringsliv för att skapa värdefulla partnerskap för att öka medmänsklighet, tolerans och social inkludering i det lokala samhället. Genom att “gräva där man står” skapas positiv påverkan för dem som är närmast – anställda, kunder och medmänniskor i det lokala samhället. Med tillsammaskraften bidrar vår samverkan inte bara till lokal samhällsuppbyggnad – vi tar bort sociala hinder för framåtrörelse!

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag Lika Olika-fadder för lokala skolelever, skolpersonal och vårdnadshavare eller den lokala föreningens medlemmar och tränare.

Målet är att träna individer och grupper i sociala förmågor för att bli bättre för varandra genom ökad empati, tolerans och inkludering.

Långsiktiga partnerskap med företag möjliggör för oss att hjälpa fler att ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå och därmed skapa en bättre skolmiljö, arbetsmiljö eller föreningsmiljö för barn, ungdomar och vuxna.


Vad finns det för värde för ett företag att ingå partnerskap med Lika Olika?

Utöver att Lika Olika erbjuder ett fantastiskt roligt och mångfasetterat partnerskap som går rakt in i hjärtat på anställda, kunder och lokalsamhället, så finns det sex starka anledningar för att samarbeta med Lika Olika:

Evidensbaserat

Lika Olika har lagt 10 år av research för att undersöka en population av 700 slumpmässiga familjer i 40 samhällen från Malmö i söder till Piteå i norr för att förstå HUR vi faktiskt bidrar till hållbar förändring, på riktigt. För Lika Olika är det viktigt att ta ansvar såväl för dem vi hjälper som att bidra till “the most bang for the buck” för våra partners som investerar pengar, tid och varumärke i oss.

Läs mer om Lika Olikas research.

Transparent

Från att vi skrivit avtal om partnerskap erbjuds ni full insyn i vårt arbete. I live-arbetet med era fadderskolor/fadderföreningar får ni dessutom möjlighet att följa ert projekt då 2-3 medarbetare erbjuds följa projektet live på plats. Värdet för er är dels kvalitetssäkring av er investering men även att ge positiv energi och glädje till era anställda – och för dem att ta boosten tillbaka till övriga företaget. Detta för att stärka stolthet över vad ni faktiskt bidrar till i lokal samhällsnytta. Vilket i sin tur stärker ert brand value som arbetsgivare och lokal aktör.

Mätbart

På Lika Olika mäter vi effekterna av vad investeringen och vårt gemensamma projekt bidrar till för värde och positiv förändring. Ni får årliga effektrapporter som kan användas internt för redovisning och boost i hållbarhetsarbetet samt såväl internt som externt i marknadsföringen av företaget. Vi redovisar även slutgiltiga projekt till styrelsen för att ge en aggregerad finansiell och social effektrapport av värdet av partnerskapet och er investering.

Affärsmässigt

Lika Olika är ett socialt utbildningsföretag. Vi har valt att ha det så eftersom våra ägare tror på de ekonomiska drivkrafterna i all slags hållbarhetsarbete: “Istället för att skapa ett beroende ger vi redskap för individer och grupper att själva ta sig vidare – tillsammans”. Genom att skapa värden i hela värdekedjan av partnerskapet (företagspartner, slutkund och Lika Olika) har vi fått en fantastisk engagemangsnivå i alla led och framgångsrika projekt på en helt annan nivå. På så vis maximeras företagspartners investering (ROI) och den aggregerade samhällsnytta lokalt.

Professionellt

Vi är en organisation där alla arbetar med ett personligt engagemang för att få fler att bli ännu mer toleranta, empatiska och inkluderande. Alla på Lika Olika har en lång erfarenhet av företagande inom olika professioner och industrier, utbildning, bistånd, ekonomi, pr, marknadsföring och grafisk design. Vårt team har därmed möjlighet att se helheten av partnerskapet och kravet på att arbeta kvalitativt, serviceminded och noggrant. Ni sätter ert varumärke i partnerskapet, och även vi. Då ska det vara top notch, det bästa.

Lokalt

Att gräva där vi står är vår strategi. För att få människor att engagera sig, på riktigt, och känna att det är viktigt, behövs närhet. Det är även en evidens parameter i vår research där det tydligt visade sig att förändring börjar lokalt på individnivå – och sprider sig vidare till större sammanhang därifrån.


Vad gör vi med andra företag?

Tillsammans med Huge bostäder utbildas 4 skolor i Huddinge.
Tillsammans med Södra Dalarnas Sparbank utbildas 6 skolor i Hedemora & Avesta.
Tillsammans med Godby Rotaryklubb utbildas 1 skola på Åland.
Tillsammans med Scania utbildas 4 skolor i Södertälje.
Tillsammans med Länsförsäkringar Gotland utbildas 5 skolor på Gotland.
Tillsammans med ICA Maxi utbildas 1 förening i Katrineholm.
Leksands Sparbank
6 skolor i Leksand & Rättvik
Tillsammans med Bilprovningen utbildas 2 skolor i Rissne & Strängnäs.

Tillsammans med Hyreshuset i Katrineholm utbildas 2 skolor

En av Lika Olikas samarbetspartners är det familjeägda Hyreshuset i Katrineholm, där marknadschefen ser en tydlig koppling mellan Katrineholmsbornas hälsa och sin verksamhet. Tillsammans med Hyreshuset har två högstadieskolor i Katrineholm arbetat med Lika Olika under 3 år. Med visionen ”Vi skapar boende som gör skillnad” vill Hyreshuset i Katrineholm stärka hembygden. Fokus är barn- och ungdoms-, integrations- samt jämställdhetsfrågor.

Läs mer om projektet på Lika Olikas blogg
Partnerskap med Hyreshuset i Katrineholm - Mary Juusela

FAQ

Hur långt är ett partnerskapsprojekt?

Majoriteten av projekten tar 3 år att genomföra (kan även skräddarsys). Genom långsiktighet så når vi en större effekt för mottagaren (skola/förening/annan). Oavsett längd så arbetar mottagaren årligen med tolerans och inkludering genom föreläsningar, workshops eller online learning.

Vilka kan vara mottagare till ett partnerprojekt?

Skolor (skolpersonal, elever, vårdnadshavare) och föreningar (ledare, aktiva, vårdnadshavare). Mottagaren kan även skräddarsys tillsammans med Lika Olika för att passa andra delar av samhället.

Utförs projekten på plats eller digitalt?

Som partner kan ni välja mellan: Digitalt systematiskt arbete som utförs på Lika Olikas lärplattform (Lika Olika Learning Lab) eller boostande injektion genom live-arbete på plats hos mottagaren.

Vad får partnerföretaget av Lika Olika?

Hållbarhetsarbete: Partnerprojektet kan vara ert primära arbete inom företagets CSR-arbete eller vara ett komplement till era övriga insatser inom ert samhällsengagemang. HR-förstärkning: Ni får möjlighet att via medverkan boosta företagskulturen tillsammans med oss. Marknadsföring: Dessutom har ni direkt möjlighet att berätta om ert företag och engagemang till era mottagare samt samhället i stort i den konceptmodell Lika Olika har.

Vad innebär ett partnerskap för företaget praktiskt?

Ni kan själva bestämma nivån av engagemang. En del av våra partners vill stötta lokalsamhället i det tysta och sedan sköter Lika Olika arbetet och levererar effektrapporter. Majoriteten väljer att medverka och kommunicera om sitt engagemang såväl till befintliga som potentiella kunder via live-medverkan och marknadsföring. För dem som valt att även sprida arbetet till media har det för många blivit stor uppmärksamhet med artiklar i tidningar, tv och radio. Oavsett val så håller Lika Olika i allt praktiskt utförande och administration.

Kontakta Mary för mer information

mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31

Boka Mary