Marys story – 20 år med rasism

“Nej, jag vill inte hålla en n-ordet i handen, sa pojken bredvid mig under morgonsamlingen på förskolan.”

Trots Sveriges rykte som ett land med starka värderingar om jämlikhet och mångfald, finns det fortfarande förekomster av rasism och främlingsfientlighet här. Det tas olika former, från vardagliga fördomar och diskriminering till strukturell och institutionell diskriminering som påverkar tillgången till arbete, bostad och utbildning för olika grupper i samhället.

Många invandrare och personer med bakgrund i olika etniciteter upplever diskriminering i vardagen, i skolor eller på arbetsplatser och det är en pågående kamp för att skapa ett samhälle som är fritt från diskriminering och där alla människor behandlas lika oavsett deras etniska bakgrund eller ursprung.

Under 20 år av min uppväxt gick jag igenom rasism i alla dess former, och det startade redan på förskolan med den fyraåriga pojken som vägrade hålla min hand.

“Jag har blivit sparkad och spottad på, kallad för saker ingen ska behöva höra. Men det värsta är ändå det tysta hatet. När andra går förbi utan att ens titta på dig, än mindre se dig i ögonen. Det dödar inifrån. Bara för att riktigt visa hur obefintlig och oviktig jag är som person – endast för min bruna hudfärg. Jag kommer aldrig helt kunna beskriva traumat det är att bli reducerad till en hudfärg. Och fel hudfärg. Men jag ska göra mitt bästa för att få fler att komma under huden på det som kallas rasism”.

Föreläsning: Marys story – 20 år med rasism

Bege dig på en upptäcktsresa, som stör och berör, in i hur det kan vara att uppleva rasism i vardagen. Under uppväxt, som ung vuxen och sedan som professionell och även förälder.

Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt. Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat. Jag varvar egna och andras livserfarenheter med känslor och kunskap.

Ni får verktyg för och kunskap om:

 • främlingsfientlighet
 • skillnaden mellan att göra rasism och att vara rasistisk
 • rasifiering
 • mikroagressioner
 • minoritetsstress/rasism-relaterad stress
 • påverkan av rasism på individ och grupp
 • verktyg mot rasism
 • förhållningssätt till rasism
 • hur rasism påverkar gruppens förmågor
 • tips till positiv förändring

Boka föreläsningen: Marys story – 20 år med rasism

Föreläsningen passar bra ihop med Lika Olika – spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna! och Nu räcker det!Mer information om den och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Alla känslor på en och samma gång

Det finns många fina policys och värderingar för hur vi vill att vår arbetsplats eller förening ska vara. Tyvärr förblir många av dem bara ord på papper eller i filer och prioriteras inte tillräckligt i verksamheten. Vi glömmer ibland att det är känslor och hur vi behandlar varandra dagligen som formar vårt välbefinnande och vår förmåga att samarbeta.

Varje interaktion på jobbet bidrar till den övergripande känslomässiga atmosfären. Positiva möten kan öka moral, produktivitet och teamets sammanhållning, medan negativa interaktioner kan leda till konflikter, stress eller minskad motivation. Och förmågan att förstå och hantera känslor blir avgörande på arbetsplatsen. Anställda med hög känslomässig intelligens tenderar att navigera kontorsdynamiken bättre, hantera stress effektivt och främja positiva arbetsrelationer.

Det finns så många områden i en arbetsmiljö som påverkas av hur medarbetare hantera både deras egna känslor och de hos kollegorna, bland annat:

 1. Teamdynamik och emotionellt välbefinnande: Känslor påverkar i hög grad teamdynamiken. Ett stöttande och emotionellt intelligent team tenderar att samarbeta bättre, kommunicera effektivt och lösa konflikter konstruktivt.
 2. Ledarskap och emotionell påverkan: Ledare som uppvisar emotionell intelligens sätter tonen för hela arbetsplatsen. Deras förmåga att visa empati, kommunicera tydligt och reglera känslor påverkar företagskulturen och medarbetarnas moral.
 3. Emotionell motståndskraft på arbetsplatsen: Att utveckla emotionell motståndskraft bland anställda hjälper dem att hantera utmaningar, anpassa sig till förändringar och behålla fokus under stressiga perioder, vilket skapar en mer motståndskraftig arbetsstyrka.
 4. Skapa en positiv arbetsmiljö: Att uppmuntra positiva emotionella upplevelser genom erkännande, stöd och öppen kommunikation främjar en hälsosam arbetsmiljö. Den här miljön leder ofta till högre jobbglädje och lägre personalomsättning.
 5. Konflikthantering och emotionell förståelse: Förståelse för känslor är avgörande för effektiv konflikthantering. Anställda som kan identifiera och hantera sina känslor är bättre rustade för att lösa konflikter på ett vänligt sätt och hitta ömsesidigt gynnsamma lösningar.
 6. Initiativ för anställdas välbefinnande: Att implementera program som fokuserar på emotionellt välbefinnande, såsom mindfulness-workshops, stresshanteringssessioner eller träning i emotionell intelligens, kan förbättra den övergripande arbetsupplevelsen och medarbetarnas tillfredsställelse.
 7. Inverkan på prestanda och kreativitet: Positiva emotionella upplevelser kan förbättra anställdas prestanda och kreativitet. När individer känner sig värderade och emotionellt stödda tenderar de att bidra mer effektivt och kreativt till sitt arbete.
 8. Organisationens påverkan av känslor: Anställdas samlade emotionella upplevelser bidrar till organisationens övergripande kultur och framgång. Arbetsplatser med hög emotionell intelligens har ofta högre nivåer av innovation, samarbete och medarbetarengagemang.

Föreläsning: Lika Olika – alla känslor på en och samma gång

Låt mig störa och beröra organisationen rakt in i hjärteroten, bortom yta, prestation och roller. Genom roliga, gripande och relaterbara exempel på hur värderingar, attityder och fördomar dagligen påverkar vår förmåga och psykiska hälsa får du med dig insikter att ta med dig direkt till din egen organisation. Och som kommer att påverka uppemot 60 procent! Ni får verktyg för och kunskap om:

 • att prata om känslorna
 • spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna
 • hur värderingar, fördomar, attityder och sociala beteenden spelar avgörande roll
 • vad du kan bidra med för positivt varje dag
 • hur det spelar roll uppemot 60 procent

Boka föreläsningen: Lika Olika – alla känslor på en och samma gång

Föreläsningen kan kombineras med föreläsningen ’Nu räcker det!’ eller ’Jag bara skämtade!’ och göras till en hel-eller halvdag med workshops.

Mer information om den och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary 

Mary Juusela

0 Comments4 Minutes


Skulle du ge upp ditt kontor till någon som behöver det?

Nyligen bevittnade jag en situation där en skolrektor visade enastående empati och anpassningsförmåga. En elev behövde desperat en plats att vila och sova, och rektorn tvekade inte att erbjuda sitt eget kontor som en lösning. Istället för att låta eleven gå hem för att sova, tillät rektorn eleven att använda soffan. Under den tiden höll rektorn sina möten i ett annat rum.

Detta exemplifierar en djup förståelse för individers behov och en prioritering av det som är bäst för organisationen som helhet.

I mitt arbete möter jag ledare i en mångfald av sammanhang, inom företag, skolor, föreningar, idrottsklubbar och den offentliga sektorn. Det är ibland de ledarna som hanterar den mest utmanande och motsträviga personalen – ller hanterar bråkiga tonåringar – som utmärker sig som de mest empatiska och effektiva i sitt beteende och i sina förväntningar på hur andra bör agera.

Empatiskt ledarskap är en stil av ledarskap som fokuserar på att förstå och sätta sig in i medarbetarnas perspektiv, erfarenheter och känslor. En empatisk ledare har förmågan att lyssna aktivt, kommunicera effektivt och visa medkänsla gentemot medarbetarna.

Det handlar om att etablera relationer som grundas på förtroende, öppenhet och samarbete. Genom att visa genuint intresse och förståelse för medarbetarnas behov och känslor kan en empatisk ledare skapa en kultur präglad av förtroende och öppenhet. Detta kan i sin tur leda till ökad motivation, engagemang och produktivitet på arbetsplatsen. Det innebär också att vara medveten om hur ens egna känslor påverkar andra och att sträva efter att utöva sin makt och auktoritet på ett sätt som präglas av respekt och empati.

Få organisationer jobbar så agilt som är önskvärt och allt för få nyttjar innovationskraften som kommer inifrån organisationen. Varför? Jo, för att vi:

– Har byggt in ett skevt förhållningssätt av att tänka JAG istället för VI.

– Applicerar toppstyrning samtidigt som vi önskar engagemang underifrån.

– Har byggt in strukturer som inte välkomnar nytänkande.

– Ofta har en osynlig mobbningskultur istället för en stärkande medarbetarkultur.

Vi vet att vi ska vara empatiska. Men hur kan vi vara empatiska? 

Välkommen till en halv/heldag med mig om hur du tar ditt bolag till en ny nivå – genom ett mer empatiskt ledarskap.

Läs mer om föreläsningen: Empatiskt ledarskap 

Föreläsningsalternativ

Skapa dagen genom att välja mellan olika teman:

 • Spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna
 • Alla känslor på en och samma gång
 • Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk
 • Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet
 • Marys story – 20 år med rasism
 • Nu räcker det! – hur du vågar säga ifrån

Mer information om dem och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

Boka föreläsningen: Empatiskt ledarskap

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Det mellanmänskliga samspelet

Vi väljer sällan våra kollegor, men vi behöver ändå arbeta tillsammans. Vi är handplockade för att skapa, prestera och leverera och en grupps lägsta 10 procent motsvarar en individs topp 10 procent. Vi behöver helt enkelt varandra för att lyckas.

Så hur kan vi bättre hitta varandra i de relationer som faktiskt erbjuds? Vi behöver faktiskt inte vara vänner eller ”bästisar” för att göra arbetet och arbetsplatsen till en bättre plats.

För att bygga goda relationer på arbetsplatsen behöver vi:

 • Vara öppna och ärliga i kommunikationen.
 • Uppmuntra och främja samarbete.
 • Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Vara respektfulla och hjälpsamma.
 • Vara positiva och engagerade.

När vi bygger goda relationer på arbetsplatsen skapar vi en mer positiv och produktiv miljö. Vi blir mer effektiva och vi trivs bättre på jobbet.

Boosta din arbetsplats!

Föreläsning: Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet 

Goda relationer på arbetsplatsen är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Kommunikation, respekt, samarbete, en positiv arbetsmiljö och konfliktlösning är alla viktiga faktorer att överväga för att bygga och upprätthålla starka relationer mellan medarbetare. Under 60-90 minuter får ni verktyg för och kunskap om:

 • hur du främjar en neutral relation med någon du har svårt för.
 • hur du får en produktiv arbetsrelation med någon du är i konflikt med.
 • hur du själv tar ansvar för dina relationer utan att koppla in kollega eller chef.
 • vad du har för möjligheter att själv bidra till en bra arbetsplatskultur med en god gemenskap.
 • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
 • varför affärspotentialen kring en innovationskultur är sprungen ur medmänsklighet.

Med mer effektivt lagarbete kan ni höja arbetsgruppens potential och produktivitet med uppemot 60 procent.

Boka föreläsningen: Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet 

Föreläsningen passar bra ihop med ’Nu räcker det!’ och ’Jag bara skämtade!’ Mer information om den och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes


En post-it som jag ännu minns

Det var då när jag sålde korv på bistron i Ikea-varuhuset det hände mig. En kall vårvinterdag. Jag hade på den tiden svårt för sociala sammanhang då jag aldrig blivit uppmärksammad. Att vara osynlig och ta så liten plats som möjligt var min melodi. Om jag inte syntes kunde jag inte heller bli sårad, tänkte jag.

Den morgonen, när jag öppnade mitt skåp i omklädningsrummet, förändrades allt. En knallrosa post-it lapp log tillbaka åt mig. Jag lyfte upp den och läste, ”Du är fin. Kram till dig, Mary!”

Ett fyrverkeri av glädje, känslor av gemenskap och en underbart skön värme inuti. Allt för en rosa lapp med två ord.

Så lite det krävs för att lyfta någon. Och det fungerade verkligen. Tjugo år senare minns jag det ännu. Och nu delar jag det med dig.

Mitt tips till alla arbetsdagar:
Inkludera någon på jobbet. Överraska med snälla ord! Ju personligare ju bättre.

Tex:
”Du förgyller mina kafferaster, Måns.”
”Tack för att du delar med dig av dina klokheter, Hanna.”
”Du är en toppen-kollega, Micke.”

Visst är det ljuvligt att tänka på hur många år din kollega kommer att glädjas av just din snäll-lapp.

Ps. Gör samma sak hemma med familjen. Enkelt, uppskattat och tillgängligt.

Glad arbetsdag till dig imorgon!

Kram

Mary Juusela

0 Comments1 Minutes


Att ”glömma” någon på sändlistan kan vara mobbning.

Har du varit med om det. Att ”alla” andra fått informationen – utom du. Att det är aw på onsdag, att det är möte kl 14.15 eller att chefen ogillar när man avbryter.

Vi är tillbaka i den fysiska samvaron. Jätteroligt, tycker nog majoriteten. Men inte riktigt alla. I arbetet att öka sociala förmågor och inkludering på arbetsplatser jobbar jag och Lika Olika järnet för att implementera justare kulturer på arbetsplatser.

Alla vet att det är fel. Ändå är mobbning på arbetsplatser vanligare än du kanske tror.

Jag tror dock gott om andra. Jag tänker, du kanske inte ”visste bättre”. Men, nu vet du. Så skippa exkluderingstaktiken och fokusera på att bjuda in andra. Det blir trevligare arbetsplats, lönsammare företag och kanske framför allt – roligare för dig!

Glöm inte att bjuda in ”alla” nästa gång! 👊🏼

Hör av dig om ditt företag behöver hjälp att förbättra företagskulturen.

Kram

Mary Juusela

0 Comments1 Minutes


Tips för att öka effektiviteten bland kollegor

Mary föreläser för ett företag

Vad betyder det för dig att bli förstådd av andra i arbetssituationer? Hur tror du att det känns för någon som inte känner sig förstådd eller som har idéer som inte blir accepterade?

Att jobba ensam är inte lönsamt, något som alla företagsledare och chefer borde vara intresserade av då lönsamheten i helhet och det som hamnar på slutraden i synnerhet kommer från medarbetarnas humankapital – med upp emot 60 procent!

Men för att jobba effektivt med andra behöver man förstå hur de tänker, och framför allt att vilja förstå som minimum. Det är empati.

Var kommer empati ifrån?

Empati är någonting som vi i största mån behöver lära oss. En Cambridge University studie från 2018 visar att bara 10% av vår empatiska förmåga är genetisk, resten kan vi träna upp. Empati är därmed en färdighet som vi kan lära oss.

Som alla andra färdigheter behöver man öva och öva.

Tips!

När du har ett lugnt tillfälle under dagen idag, ta några minuter och tänk efter varför de senaste personerna du träffat reagerat på det sätt som de gjorde. Vad kan ha påverkat deras respons?

Tips!

Ett sätt som kan hjälpa empatin är att läsa böcker om människor som är annorlunda eller lever på en annat sätt än dig själv.

I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början. Kristian Gidlund, 2013.
Torka aldrig tårar utan handskar. Jonas Gardell
Saffron Dreams. Shaila Abdullah
Låt vargarna komma. Carol Rifka Brunt
Om du bara visste. Caroline Säfstrand
The Empathy Edge. Maria Ross
Chocken efter fallet. Nathan Filer

Ett exempel

Många chefer kämpar med att hitta tid för att svara på mejlen. Det är lätt hänt att det blir sent på kvällen eller tidigt på morgonen, tider när vi är mindre störd av andra. Eller tar du kanske tid varje söndag för att förbereda inför veckan genom att få iväg en massa e-post?

Hur känns det för dem som får mejl av dig under dessa tider? Även om du inte förväntar dig att någon ska svara direkt så känner många kanske att de borde?

Tips!

Många e-postsystem har möjligheter att ’försena leveransen’ av mejlet. Välj att mejlet skickas under arbetstider. Sedan kan du skriva mejlen när du vill utan att stressa andra eller få dem att somna sent.

Hur hjälper man teamet att tänka mer på hur andra mår

Mina föreläsningar är byggda på att hjälpa så många som möjligt att bli mer empatisk. Välj en eller fler tillfällen för att skapa en bättre arbetsplats för alla.

Framgång är ingen enmansshow

Sista tanken kring empati – vi är alla unika. Vi borde alla sträva efter att lära oss att blir mer empatisk, att skapa en arbetsmiljö som hjälper alla att öka deras empati för varann och att se teamets produktivitet och effektivitet öka det med.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes