Mary föreläser för ett företag

Vad betyder det för dig att bli förstådd av andra i arbetssituationer? Hur tror du att det känns för någon som inte känner sig förstådd eller som har idéer som inte blir accepterade?

Att jobba ensam är inte lönsamt, något som alla företagsledare och chefer borde vara intresserade av då lönsamheten i helhet och det som hamnar på slutraden i synnerhet kommer från medarbetarnas humankapital – med upp emot 60 procent!

Men för att jobba effektivt med andra behöver man förstå hur de tänker, och framför allt att vilja förstå som minimum. Det är empati.

Var kommer empati ifrån?

Empati är någonting som vi i största mån behöver lära oss. En Cambridge University studie från 2018 visar att bara 10% av vår empatiska förmåga är genetisk, resten kan vi träna upp. Empati är därmed en färdighet som vi kan lära oss.

Som alla andra färdigheter behöver man öva och öva.

Tips!

När du har ett lugnt tillfälle under dagen idag, ta några minuter och tänk efter varför de senaste personerna du träffat reagerat på det sätt som de gjorde. Vad kan ha påverkat deras respons?

Tips!

Ett sätt som kan hjälpa empatin är att läsa böcker om människor som är annorlunda eller lever på en annat sätt än dig själv.

I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början. Kristian Gidlund, 2013.
Torka aldrig tårar utan handskar. Jonas Gardell
Saffron Dreams. Shaila Abdullah
Låt vargarna komma. Carol Rifka Brunt
Om du bara visste. Caroline Säfstrand
The Empathy Edge. Maria Ross
Chocken efter fallet. Nathan Filer

Ett exempel

Många chefer kämpar med att hitta tid för att svara på mejlen. Det är lätt hänt att det blir sent på kvällen eller tidigt på morgonen, tider när vi är mindre störd av andra. Eller tar du kanske tid varje söndag för att förbereda inför veckan genom att få iväg en massa e-post?

Hur känns det för dem som får mejl av dig under dessa tider? Även om du inte förväntar dig att någon ska svara direkt så känner många kanske att de borde?

Tips!

Många e-postsystem har möjligheter att ’försena leveransen’ av mejlet. Välj att mejlet skickas under arbetstider. Sedan kan du skriva mejlen när du vill utan att stressa andra eller få dem att somna sent.

Hur hjälper man teamet att tänka mer på hur andra mår

Mina föreläsningar är byggda på att hjälpa så många som möjligt att bli mer empatisk. Välj en eller fler tillfällen för att skapa en bättre arbetsplats för alla.

Framgång är ingen enmansshow

Sista tanken kring empati – vi är alla unika. Vi borde alla sträva efter att lära oss att blir mer empatisk, att skapa en arbetsmiljö som hjälper alla att öka deras empati för varann och att se teamets produktivitet och effektivitet öka det med.

Mary Juusela