Är du alltid ”snabb på bollen”? Har du funderat på om det verkligen är en fördel? Att du istället bidrar till ogenomtänkta beslut? Risken är att vi bara reagera snarare än att vi hittar rätt lösning.

Nu skulle jag vilja utmana dig att sova på saken. Eller ja, åtminstone ge dig själv en timme eller två att hinna tänka igenom eventuella möjligheter och väga dem med risker. Eller om du hellre vill, hinna gå igenom vilka resurser som kommer att krävas av dig?

Konsekvensen av beslutet

  • Kommer jag hinna med allt annat jag behöver producera?
  • Finns det ork att hålla tempo och fokus?
  • Kommer jag att belastas ytterligare så att jag behöver arbeta senare eller mer?

Att ge TID åt dina beslut kommer att ge dig marginalen du behöver för att hitta den bästa lösningen och ta dig ett steg närmare ditt mål – i arbetsliv och i fritid.

Ett bra sätt att börja träna bort dina bråttom-beteenden är att träna på ACCEPTANS av situationer som uppkommer. Exempelvis att ta kön till banken för vad den är. Lång. Tidskrävande. Ineffektiv tid.

Den här tiden är också en gåva. Nu har du tid att tänka igenom alla möjliga resultat av ett beslut. Och om du behöver ta ett beslut utan en kö att vänta i, lägg undan mobilen, iaktta din omgivning och andas djupt tio gånger.

Acceptera tiden som krävs av dig och försök inte multitaska. Det dränerar dig och lämnar dig splittrad. Var här och nu och hålla fokus just på det problemet.

Känslan är ett bra beslut

När du har tänkt färdigt ska du känna dig tillfreds och trygg. Du kan känna dig helt bekväm med beslutet och det befriar hjärnan från allt annat.

Känslor bygger slutraden

Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därmed våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten. Hur blir vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden? Klicka här för mer information om min föreläsning ’Känslor bygger slutraden’.

Känslor bygger slutraden

I din vardag finns många ”luckor” av väntetid. Det mesta beror på hur du väljer att se på saken. Hur tar du dig an tiden? Hur är det med dig, ser du hinder eller möjligheter? ⭐️

Mary Juusela