Nyligen bevittnade jag en situation där en skolrektor visade enastående empati och anpassningsförmåga. En elev behövde desperat en plats att vila och sova, och rektorn tvekade inte att erbjuda sitt eget kontor som en lösning. Istället för att låta eleven gå hem för att sova, tillät rektorn eleven att använda soffan. Under den tiden höll rektorn sina möten i ett annat rum.

Detta exemplifierar en djup förståelse för individers behov och en prioritering av det som är bäst för organisationen som helhet.

I mitt arbete möter jag ledare i en mångfald av sammanhang, inom företag, skolor, föreningar, idrottsklubbar och den offentliga sektorn. Det är ibland de ledarna som hanterar den mest utmanande och motsträviga personalen – ller hanterar bråkiga tonåringar – som utmärker sig som de mest empatiska och effektiva i sitt beteende och i sina förväntningar på hur andra bör agera.

Empatiskt ledarskap är en stil av ledarskap som fokuserar på att förstå och sätta sig in i medarbetarnas perspektiv, erfarenheter och känslor. En empatisk ledare har förmågan att lyssna aktivt, kommunicera effektivt och visa medkänsla gentemot medarbetarna.

Det handlar om att etablera relationer som grundas på förtroende, öppenhet och samarbete. Genom att visa genuint intresse och förståelse för medarbetarnas behov och känslor kan en empatisk ledare skapa en kultur präglad av förtroende och öppenhet. Detta kan i sin tur leda till ökad motivation, engagemang och produktivitet på arbetsplatsen. Det innebär också att vara medveten om hur ens egna känslor påverkar andra och att sträva efter att utöva sin makt och auktoritet på ett sätt som präglas av respekt och empati.

Få organisationer jobbar så agilt som är önskvärt och allt för få nyttjar innovationskraften som kommer inifrån organisationen. Varför? Jo, för att vi:

– Har byggt in ett skevt förhållningssätt av att tänka JAG istället för VI.

– Applicerar toppstyrning samtidigt som vi önskar engagemang underifrån.

– Har byggt in strukturer som inte välkomnar nytänkande.

– Ofta har en osynlig mobbningskultur istället för en stärkande medarbetarkultur.

Vi vet att vi ska vara empatiska. Men hur kan vi vara empatiska? 

Välkommen till en halv/heldag med mig om hur du tar ditt bolag till en ny nivå – genom ett mer empatiskt ledarskap.

Läs mer om föreläsningen: Empatiskt ledarskap 

Föreläsningsalternativ

Skapa dagen genom att välja mellan olika teman:

  • Spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna
  • Alla känslor på en och samma gång
  • Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk
  • Relationer på arbetsplatsen – det mellanmänskliga samspelet
  • Marys story – 20 år med rasism
  • Nu räcker det! – hur du vågar säga ifrån

Mer information om dem och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

Boka föreläsningen: Empatiskt ledarskap

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary Juusela