Ett dolt behov på våra universitet och högskolor ligger i att stärka individens självkänsla och grundtrygghet, vilket är tydligt efter samtal med studenter från såväl Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm, KTH mfl.

Under titeln ”More than my merits” föreläser jag på uppdrag av universitetet och högskolor för svenska och internationella studenter vid om egenvärde och vad som egentligen spelar roll över tid för din egen utveckling.

Kom ihåg:

  1. Du är inte dina meriter.
  2. Om du misslyckas är det inte kört.
  3. Ditt värde är inte i vad du presterar, utan i vem du är.
  4. För att nå din fulla potential måste du först och främst må bra och leva ett balanserat liv.
  5. Din hälsa är mer värt än titlar, pengar och anseende.

Under mina egna år på Handelshögskolan i Stockholm fick även jag min dos av ett mer ”elitistiskt” synsätt. Visst påverkar det individen att dagligen möta ett mantra om status, pengar och anseende, och att det är det enda som räknas. 

För att stå emot krävs självkännedom, grundtrygghet och vad jag kallar ”livlinor”. Det vill säga människor som påminner dig om din egen ”litenhet på jorden” och om vad som egentligen gör människor värdefulla. För mig var det min familj som var den balansen.

I mitt arbete med Lika Olika-metoden möter jag ofta chefer, arbetsgrupper eller till och med hela organisationer som anser sig vara något förmer än ”alla andra”. Man har ett tydligt ”vi” och ”dem” och är litet intresserad av att justera den uppfattningen. 

I mina min tioåriga studie kring potential, prestation och hälsa är det ändå tydligt – vill man nå himlen behöver man mångfalden. 

I detta fall kan mångfald innebära att vilja arbeta med dem som har en helt annan akademisk bakgrund än du. Eller för den delen, ingen akademisk bakgrund alls.

(Fint att få äran att boosta internationella ingenjörsstudenter på Chalmers i just detta. Ni ska ju räcka länge!)

Mary Juusela