Lika Olika – Köksbordstolerans

Allt börjar med dig, hemma vid ditt köksbord! Det är hemma attityder, fördomar och förhållningssätt till omvärlden skapas och fastställs. Redan vid tre års ålder är människan kapabel att anamma andras uttalade åsikter och göra dem till sina för att passa in. Frågorna är, hur väl känner du dig själv och dina fördomar? Vad sprider du runt ditt köksbord? Och framförallt, hur påverkar det ditt och dina familjemedlemmars liv, potential och framtid?

Under 90-120 minuter tar toleransexperten Mary Juusela med sig sina åhörare på en lärorik och inspirerande resa i värderingar, fördomar, jargonger och civilkurage som får åhörarna att se på sig själva, sina kollegor, familjemedlemmar och medmänniskor med nya ögon. Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om att allt börjar med dig och mig och hur vi agerar i vardagen.

Verktygslådan ni får med er under föreläsningarna innehåller verktyg för och kunskap om:

  • Stark självkänsla
  • Självledarskap och civilkurage
  • Trygghet och medmänsklighet
  • Värderingar och fördomar
  • Attityder och förhållningssätt
  • Språkbruk, jargonger och hur vi skämtar med varandra
  • Fientlighet, rasism och mobbning
  • Olikheter och respekt
  • Kommunikation, feedback och kritik