Lika Olika – Din fulla potential

Alla medarbetare är investeringar. De är även ambassadörer för företagets varumärke. Som anställd ska du leverera ditt yttersta, varje dag. Men människor är inte robotar. Det måste finnas förutsättningar för att en individ ska klara av att verkställa sitt bästa. Vi behöver bli accepterade, respekterade, sedda och hörda av dem omkring oss för att nå vår fulla potential.

Kunskap om sociala beteenden så som tolerans, nyfikenhet, respekt och självledarskap är avgörande förutsättningar för att en individ, en arbetsgrupp och ett företag ska förmå att arbeta mot gemensamma mål och verkställa ett högt ROI (return of investment). Det är inte ’chefens’ eller en enskild medarbetares unika ansvar, det är alla medarbetares, tillsammans. Varje dag. Men hur bygger vi ett tolerant och hållbart företag där alla typer av människor ges utrymme att bli inkluderade och växa till sin fulla potential?

Under 90-120 minuter tar toleransexperten Mary Juusela med sig sina åhörare på en lärorik och inspirerande resa i värderingar, fördomar, jargonger och civilkurage som får åhörarna att se på sig själva, sina kollegor, familjemedlemmar och medmänniskor med nya ögon. Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om att allt börjar med dig och mig och hur vi agerar i vardagen.

Verktygslådan ni får med er under föreläsningarna innehåller verktyg för och kunskap om:

  • Stark självkänsla
  • Självledarskap och civilkurage
  • Trygghet och medmänsklighet
  • Värderingar och fördomar
  • Attityder och förhållningssätt
  • Språkbruk, jargonger och hur vi skämtar med varandra
  • Fientlighet, rasism och mobbning
  • Olikheter och respekt
  • Kommunikation, feedback och kritik